logo

Тест: Спрежение, вид и време на глаголите за движение от първа и втора група с представки

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ако добавиш представка към глагол за движение от I група*, ще образуваш глагол от свършен вид.
  • *За справка: идти, ехать, бежать, лететь, плыть, нести, вести, везти (I група)
2
Ако добавиш представка към глагол за движение от II група*, ще образуваш глагол от несвършен вид.
  • *За справка: ходить, ездить, бегать, летать, плавать, носить, водить, возить (II група)
3
Кои два глагола може да използваш, за да кажеш, че Иван ще дойде на гости един път - днес?
  • Сегодня Иван [...] к нам в гости.
4
Кои времена може да образуваш от глаголите от I група с представки?
5
Кои времена може да образуваш от глаголите от II група с представки?
6
Кои два глагола може да използваш, за да кажеш, че Иван идва на гости всеки ден?
  • Он каждый день [...] к нам в гости.
7
Попълни глаголите „переходить“  (1) и „перейти“ (2) в минало време*:
  • *В кръглите скоби посочваме номера на изречението, в което да е попълнен съответният глагол.
8
Подреди елементите така, че в първото изречение да имаме бъдеще време (еднократно действие), а във второто - сегашно време (повтарящо се действие):
9
Попълни глаголите „забегать“ (1, сегашно време) и „забежать“ (2, бъдеще време)*:
  • *В кръглите скоби виждаш съответните инструкции: номера на изречението и времето на глагола.
10
Подреди елементите така, че в първото изречение да имаме минало време, а във второто – сегашно време:
11
Попълни глаголите „пролетать“ (1, бъдеще време) и „пролететь“ (2, минало време)*:
  • *В кръглите скоби виждаш съответните инструкции: номера на изречението и времето на глагола.
12
Подреди елементите така, че в първото изречение да имаме кратко завършено действие (свършен вид), а във второто – продължително действие (несвършен вид), по време на което се случва друго действие:
13
Попълни глаголите „прийти“ и „принести“ (1, бъдеще време), „приходить“ и „приносить“ (2, сегашно време)*:
  • *В кръглите скоби виждаш съответните инструкции: номера на изречението и времето на глагола.
14
Попълни глаголите „заехать“ и „завезти“ (1, минало време), „заезжать“ и „завозить“ (2, бъдеще време)*:
  • *В кръглите скоби виждаш съответните инструкции: номера на изречението и времето на глагола.
15
Нека обобщим и затвърдим: какви времена образуват глаголите от свършен вид, а какви времена - глаголите от несвършен вид? Свържи глаголната форма с глаголното време:

Описание на теста

В днешния тест по руски език за ниво B1 ще усвоиш различните форми на глаголите за движение в сегашно, бъдеще и минало време. Преди да създадем някакво изказване и преди да тръгнем да се чудим кой глагол за движение да изберем, нека научим основното - спрежението на глагола. Когато научим основата, нашите чуденки относно избора на подходящия глагол ще имат далеч по-ясни граници. Например, чудиш се кой глагол да избереш тук:„Сегодня он [...] в гости“. Мислиш, мислиш и се сещаш: „прийти“! Ама как се спрягаше този глагол? А сега, де! Точно тук ще се научиш правилно и бързо да спрягаш глаголите за движение, за да премахнем тази пречка в твоите размишления!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се