logo

Тест: Глаголи за еднопосочно, разнопосочно, еднократно и повтарящо се движение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя редица съдържа само глаголи за движение от II група?
2
Коя редица съдържа само глаголи за движение от I група?
3
В кои две ситуации може да използваш глаголите за движение от I група?
4
В кои три ситуации може да използваш глаголите за движение от II група?
5
Стова изречение конкретизираме движение в едната посока. Избери верния отговор и съответната аргументация:
  • „Он шёл на работу...“
6
Избери изречение, което предава същия смисъл като*:
  • „Вчера он был в Софии.“
7
Попълни глаголите „плыть“, „плавать“, „лететь“ или „летать“*:
  • *В двете изречения трябва да има различни глаголи.
8
Подреди елементите, за да създадеш две смислени изречения:
9
Попълни глаголите „плыть“ и „плавать“*:
  • В двете изречения трябва да има различни глаголи.
10
Подреди елементите, за да образуваш две правилни изречения:
11
Попълни глаголите „ехать“ и „ездить“ в минало време*:
  • *В двете изречения трябва да има различни глаголи.
12
Подреди елементите, за да образуваш две комуникативни изречения:
13
Свържи елементите, за да получиш четири правилни изречения:
14
Как ще кажеш на руски език: „Той плуваше към брега десет минути.“?
15
Как ще кажеш на руски: „Преди два дни летях до Швейцария“*?
  • *Не забравяй да добавиш и съответното лично местоимение пред глагола в изречението.

Описание на теста

С днешния онлайн тест по руски език за ниво B1 ще усвоиш употребата на някои често срещани глаголи за движение. Над спрежението и основните разлики между „идти“ и „ходить“, „ехать“ и „ездить“, „лететь“ и „летать“, „бежать“ и „бегать“, „плыть“ и „плавать“ поработихме в предишния тест. А тук ще си изясним тънкостите в различията. Кои от глаголите ще използваш за еднократно движение, а кои - за многократно? Кои глаголи ще употребиш за еднопосочно, а кои - за разнопосочно движение? А с кои глаголи съобщаваме умение или способност за движение? А с кои просто назоваваме движението? Нека проверим наученото сега!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се