logo

Тест: Деепричастия от несвършен вид

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Деепричастието изразява допълнително действие към главното действие в изречението. Коя от подчертаните глаголни форми изразява главно действие, а коя - допълнително?
 • „Я узнаю новости, читая газеты“
 • Научавам новините, четейки вестници. “
2
Защо използвахме подчертаното деепричастие в изречението? Избери верния отоговор.
 • Я узнаю новости, читая газеты.
3
Употребяваме деепричастие, когато главното и допълнителното действие се извършват от различни лица или предмети.
 • Я узнаю новости, читая газеты.
4
Деепричастията от несвършен вид изразяват допълнително действие, което се извършва едновременно с главното:
5
Деепричастията се променят по род, число и падеж.
6
Избери подходящата форма на съществителното за изречението:
 • Я узнаю новости, читая [...]:
7
Попълни деепричастие (несв. вид) от глагола „объяснять - они объясня-ют“ („обяснявам“):
8
Подреди елементите, за да образуваш две правилни изречения:*
 • *рисовать (рисувам) - они рису-ют;
 • *создавать (създавам) - они созда-ют;
9
Образувай и попълни деепричастие (несв. вид) от глагола „спешить– они спеш-ат“ („бързам“):
10
Подреди елементите, за да създадеш две смислени изказвания:*
 • *ложиться (лягам) - они лож-ат-ся;
 • *находиться (намирам се) - они наход-ят-ся;
11
Дали деепричастието ще си промени формата в зависимост от времето, в което е конструирано твоето изказване?
 • Образувай и попълни деепричастие (несв. вид) от глагола „изучать - они изуча-ют“ („изучавам“).
12
Образувай и попълни подходящите глаголни форми от „находиться - они наход-ят-ся“ („намирам се“).
13
Свържи елементите, за да създадеш четири информативни изречения:*
 • *компьютерная грамота - компютърна грамотност
 • *учиться чему? (Д. п.) - придобивам какво? (за знания); уча се на какво?
 • *увлекаться чем? (Т. п.) - увличам се по какво?
 • *читать о чём? (П. п.) - чета за какво?
 • *понимать что? (В. п.) - разбирам какво?
14
Как ще кажеш на руски език: „Придобивайки компютърна грамотност, започнах да разбирам значението на информационните технологии в живота на обществото“?*
 • *бг., „придобивам какво?“ (за знания) - рус., „учиться чему? (Д. п.)“
 • *бг., „компютърна грамотност“ - рус., „компьютерная грамота“, ж. р. ед. ч. И. п.
 • *За повече информация се върни към въпрос №13.
15
Как ще кажеш на руски: „Лягайки в леглото, той всяка вечер чете любимата си книга“?*
 • бг., „лягам къде?“ - рус., „ложиться куда? (в/на + В. п.)“
 • бг., „легло“ - рус., „постель“, ж. р. ед. ч. И. п.;
 • *За повече информация се върни към въпрос №10.

Описание на теста

В този онлайн тест по руски език за ниво B1 ще се запознаеш с деепричастията от несвършен вид. Кога да ги използваме? Когато например искаш да покажеш начина, по който се случва едно действие. „Как научаваш новините?“ - ще попиташ ти. „Научавам новините, четейки вестници“ - ще отговоря аз. Коя дума е деепричастие тук? В руски език също си имаме такива глаголни форми. Те изразяват допълнително действие, което се случва едновременно с главното. Те имат признаци на глагола и наречието. Те се употребяват само тогава, когато и двете действия се извършват от едно и също лице или предмет. С деепричастията ще разнообразиш своите инструменти за изразяване. Да започваме!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се