logo

Тест: Склонение на сегашни страдателни причастия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Причастията се променят по падежи. Вярно ли е следното твърдение:
  • „Сегашните страдателни причастия се скланят като прилагателните с твърда основа, като например новый“?
2
Избери подходящата форма на сегашното страдателно причастие за изречението: „Это проблема, [...] лучшими специалистами мира.“
3
Коя форма на причастието ще звучи добре в ето това изказване?
  • Молодой учёный нашёл решение проблемы, [...] лучшими специалистами мира.
4
Коя форма на причастието ще избереш, за да получиш правилно изречение?
  • Он нашёл подход к проблеме, [...] лучшими специалистами мира.
5
В кои падежи причастието „исследуемая“ (ж. р. ед. ч.) ще има еднакви окончания?
6
Коя форма на причастието ще е правилният избор за изречението?
  • Молодой учёный понял проблему, [...] лучшими специалистами мира.
7
Попълни подходящите форми на сегашното страдателно причастие „исследуемый“.
8
Подреди елементите, за да образуваш две правилни изречения.
9
Попълни подходящите форми на сегашното страдателно причастие „исследуемый“.
10
Подреди елементите, за да получиш две правилни изречения.
11
Попълни подходящите форми на сегашното страдателно причастие „исследуемый“.
12
Подреди елементите, за да създадеш две смислени изречения.
13
Свържи елементите, за да създадеш четири информативни изречения.
14
Как ще кажеш на руски език: „Трябва ми допълнителна информация за изделията, произвеждани от вашите специалисти.“, използвайки сегашното страдателно причастие от глагола „производить“?
  • Използвай думите и конструкциите от въпрос №13. ;)
 
15
А как ще кажеш на руски: „Аз се занимавам с въпрос, обсъждан в международните научни списания.“, използвайки сегашното страдателно причастие от глагола „обсуждать“?
  • Използвай думите и конструкциите от въпрос №13. ;)

Описание на теста

В този тест по руски език за ниво B1 ще усвоиш склонението на сегашните страдатаелни причастия. Склонение е промяна по падежи. Имай предвид, че изобщо няма да ти се налага да учиш нови окончания, защото тези причастия имат същите падежни окончания, както и прилагателното „новый“ например. Остава само да помислиш защо да използваш даден падеж. Причастията не съществуват в изречението самостоятелно - те винаги описват някакво съществително. И ако разбереш какви са родът, числото и падежът на съответното съществително, ще знаеш и какво окончание да избереш за причастието. Нека упражним всичко това сега!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се