new-logo

Тест: Обобщение. Вторичен сектор на стопанството. Лека промишленост

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Към вторичния сектор на стопанството се отнасят стопанските дейности:
2
В структурата на леката промишленост НЕ се включва:
3
С леката промишленост е заета предимно мъжка работна ръка.
4
Какво е произвеждала първата фабрика, построена у нас през 1834 г.?
5
В кой български град е запазена традицията за производство на ръчно тъкани килими, вписана в Световната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство?
6
Вложените капитали се връщат за сравнително по-кратък период от време при производството на:
7
Коя от посочените характеристики НЕ се отнася за леката промишленост?
8
Кой подотрасъл на текстилната промишленост произвежда най-много платове?
9
Кой от подотраслите на текстилната промишленост зависи от развитието на бубарството у нас?
  • Ключови думи: трикотажна промишленост, лененотекстилна промишленост, коприненотекстилна промишленост, вълненотекстилна промишленост
10
Кой подотрасъл на леката промишленост произвежда облекла чрез машинно плетене?
11
Подреди в правилната последователност етапите на производство в текстилната промишленост.
12
На картата са посочени центрове на:
13
На картата са обозначени центрове на коприненотекстилната промишленост в България. Свържи името на града със съответната му цифра.
14
Свържи вида на произведената продукция и центъра на производството ѝ.
15
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш наученото за отраслите на леката промишленост в България. Ще отговаряш на въпроси за същността и особеностите на леката промишленост, за основните ѝ подотрасли, териториалното им разположение и производствата. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се