logo

Тест: Българското общество до края на XIII в. Татарско нашествие и управлението на Ивайло

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои факти подкрепят извода, че през ХІІІ век държавите в Западна Европа стават по-силни и модерни?
2
При кой владетел границите на Монголската империя достигат до земите на днешните Полша и Унгария?
3
Какво е характерно за България по време на управлението на преките наследници на Иван Асен ІІ – Коломан и Михаил ІІ Асен?
4
Какви сведения за Ивайло се дават от различни исторически източници?
5
Кой владетел на България, възкачил се на престола през 1300 г., спира процеса на упадък и стабилизира страната?
6
Свържи правилно елементите.
7
Подреди в правилен хронологичен ред владетелите след Иван Асен ІІ.
8
Кои са причините за въстанието на Ивайло?
9
Подреди в правилен хронологичен ред събитията, свързани с въстанието на Ивайло.
10
Защо Ивайло става законен цар на България?
11
Свържи събитията с годините.
12
Свържи правилно елементите.
13
Кой български владетел добавя Асен към името си, за да покаже връзката си с Асеновата династия?
  • Отговори с две думи – както е името му преди промяната.
14
Попълни пропуснатото.
15
Ивайло е единственият пример за човек, не само от българската, но и от европейската средновековна история, който става законен владетел, без да принадлежи на аристократичното съсловие.
  • Насока: "Имало там селянин, който пасял свине срещу заплащане, наречен Бърдоква. Гръцкият език сближава това име със зеленчук, затова той се наричал и Лахана...", Георги Пахимер, сведение за Ивайло.

Описание на теста

Онлайн тестът по история за 6. клас е добра възможност да провериш знанията си за България през ХІІІ век. Можеш ли да направиш сравнение между нашата и западноевропейските държави от това време? Кои владетели заемат българския престол след Иван Асен ІІ и с какво се характеризира управлението им? Кой е Ивайло и какви исторически сведения има за него? Какво знаеш за въстанието, оглавено от Ивайло? При кой български цар страната се освобождава от татарската зависимост и се стабилизира? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (12)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се