logo

Тест: Екзогенни релефообразуващи процеси. Литосфера. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой от отговорите се отнася за екзогенните релефообразуващи процеси?
2
Кои от посочените форми на релефа са образувани от екзогенни процеси?
3
Как се нарича процесът на разрушаване на скалите, резултат от температурата на въздуха, водите и организмите?
4
Кои от посочените форми са образувани от ерозия?
5
Как се нарича рушителната дейност на океанската и морската вода?
6
Подреди правилно.
7
Кои форми са образувани от дейността на ледниците?
8
Как се нарича преместването на разрушена скална маса от по-високи към по-ниски места?
9
Как се нарича процесът, при който водата бавно разтваря скалите, през които протича, и образува кари, валози и ували?
  • Ключови думи: екзарация, карст, химично изветряне
10
  • С действието на коя външна сила се свързва изображението?
11
В коя част на реката ерозията е най-силна?
12
Постави на празните места някои от посочените ключови думи.
  • пещерите, сталагмити, плажове, сталактони, карлинги, сталактити
13
Троговите долини и циркусите са форми на релефа, характерни за:
14
Свържи изображенията и имената на релефните форми.
15
Свържи изображенията и процесите, които създават показаните на тях форми.

Описание на теста

В онлайн теста по география за 8. клас ще отговаряш на въпроси за една от геосферите – литосферата. Как се наричат силите, които разрушават и променят големите форми? Какви форми на релефа създават реките, морската вода и ледниците? Ще си припомняш още и фактите, свързани с видовете изветряне, карст, ерозия и дефлация. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се