new-logo

Тест: Ток в различни среди. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свободните електрони в металите са общи за кристалната решетка и чрез тях се осъществява химичната връзка между атомите в нея.
2
Кои вещества са полупроводници?
3
Кои са токовите носители в полупроводниците?
4
Токовите носители в полупроводниците се създават чрез:
5
Акцептори наричаме тези примеси в полупроводниковия кристал, които създават n-носители (електрони).
6
Свръхпроводимост е явлението, при което при температури, близки до 0K, специфичното съпротивление на веществото рязко намалява.
7
Дрейфова скорост наричаме:
8
Кои от изброените елементи в електрическата верига са полупроводникови прибори?
9
За какво се използват транзисторите?
10
При нарастване на температурата съпротивлението на металите:
11
По какво си приличат металите и полупроводниците като проводящи среди?
12
Полупроводниковият диод намира приложение като:
13
Състави вярно твърдение.
14
Свържи вярната волт-амперна характеристика.
15
Попълни вярно твърдението.

Описание на теста

Чрез този тест по физика за 9. клас ще имаш възможност още веднъж да се упражниш по темата за ток в различни среди във всичките ѝ аспекти: строеж на проводящата среда; токови носители и механизми за създаването им; зависимости между характеристиките на средата и температурата. Чрез разнообразни задачи ще провериш и затвърдиш знанията си за тока в металите и в полупроводниците. Желаем ти приятна и ползотворна работа над теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се