new-logo

Тест: Стопанство на България. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С какво НЕ са свързани стопанските дейности?
2
Коя характеристика се отнася за първичния сектор на стопанството?
3
Състоянието на стопанството НЕ се отразява върху развитието на държавата.
4
На базата на кое от изброените се формира четвърти сектор на националното стопанство?
5
Кое от изброените НЕ се отнася към социално-икономическите фактори, влияещи на развитието на стопанството?
6
Обобщеният показател, който отразява общата пазарна стойност на всички стоки и услуги, произвеждани в националното стопанство за една година, се нарича:
  • ключови думи: Брутна добавена стойност, Брутен вътрешен продукт, Брутен национален доход
7
Коя от посочените особености НЕ се отнася за съвременното стопанство на България?
8
Кои са основните регулатори на пазара в съвременните условия, при които се развива националното ни стопанство?
9
Дъл­гос­роч­ното влагане на капитал в сто­пан­с­ка дей­ност (биз­нес) в страната или в чужбина, с цел получаване на печалба, се нарича:
10
Кой фактор НЕ се отнася към групата на социално-икономическите фактори?
11
За кой от факторите, влияещи на формирането на съвременното национално стопанство, се отнася следното:
  • Свързва се с внедряването на нови технологии и използването на нови суровини.
  • природен фактор, социално-икономически фактор, научно-технически фактор, екологичен фактор
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • Ключови думи: цените, конкуренцията, отрасли, пазарът, консумация, сложна
13
Свържи понятията и техните определения.
14
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.
15
Свържи сектора на икономиката със стопанския отрасъл.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за стопанството на България. Ще разбереш дали знаеш определенията на понятията стопанство, производство, консумация, инфлация, БВП. Ще отговаряш на въпроси за структурата на икономиката, за факторите, оказващи влияние на развитието ѝ, за връзките, които съществуват между стопанството и общото развитие на държавата. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се