logo

Тест: Електричен ток. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Съпротивлението на консуматор се пресмята по формулата R = \rho \fraclS.
2
Коя формула правилно изразява закона на Ом за част от веригата?
3
Коя формула използваме за определяне на еквивалентното съпротивление на два успоредно свързани консуматора?
4
Киловатчас (kWh) е често използвана в ежедневието мерна единица за консумирана електрическа енергия.
5
В закона на Ом за цялата верига I = \frac\varepsilon R + r  с r означаваме:
6
Кои формули можем да използваме за пресмятане на работата на електричния ток? Указание: Преобразувай дефиниционната формула за работа на тока, като използваш закона на Ом за част от веригата.
7
Колко голям заряд ще премине през напречното сечение на проводник, по който тече ток 2A в продължение на 1h? Указание: Трябва да използваш основната единица за време - секунда.
8
Намери мощността P на консуматор, включен към източник с напрежение U=12V, през който тече ток I=100mA. Указание: 1mA=10^-3A
9
Източник на напрежение подава \varepsilon = 24V. Във веригата е включен консуматор със съпротивление R = 11,8 \Omega. Вътрешното съпротивление на източника е r=200m\Omega. Пресметни големината на тока във веригата. Указание: 1m\Omega =10^-3\Omega
10
Вярно ли е твърдението?
  • 1 kWh = 3 600 000 J
11
Намери еквивалентното съпротивление на консуматорите, показани на картинката. Стойностите на съпротивленията им са съответно:
  • R1 = R2 = 2\Omega и R3 = 4\Omega Указание: Използвай формулата за еквивалентно съпротивление за три успоредно свързани резистора
12
Каква работа извършва електричен ток, минаващ през консуматор с мощност P = 500W в продължение на t = 2h? Указание: 1kWh = 1kW.1h 1J = 1W.1s
13
Зададени са характеристики (ток, напрежение,съпротивление), измерени при четири различни консуматора. Открий мощността на всеки един от консуматорите. Указание: Работи в основните мерни единици на физичните величини.
14
Във верига е включен източник с \varepsilon =6V и r = 0,2\Omega. Във външната част на веригата има два консуматора с еднакво съпротивление R1=R2=23,6\Omega, които са свързани, както е показано на картинката. Какви са показанията на включените във веригата амперметър и волтметър? Указание: Определи еквивалентното съпротивление на консуматорите. Намери тока, като използваш закона на Ом за цялата верига. Намери напрежението на консуматорите, като използваш закона на Ом за част от веригата.
15
Колко метра медна жица със сечение S=2mm^2 е необходима за изработката на проводник със съпротивление R = 85\Omega? Специфичното съпротивление на медта е \rho = 1,7 . 10^-8\Omega .m. Отговора запиши с число, като съобразиш посочените мерни единици. Указание: 1mm^2=10^-6m^2

Описание на теста

Пред теб е тестът по физика за 9. клас към обобщителния урок за електричен ток. Чрез него ще имаш възможност да си припомниш, упражниш и затвърдиш всичко изучено по темата за тока: основните физични величини и техните мерни единици; зависимостите, валидни в различните електрични вериги; начините за пресмятане на работа и мощност. Желая ти приятна и ползотворна работа над теста. И, разбира се, отличен успех по тази тема в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се