logo

Тест: Политически учения и обществени движения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои идейни течения възникват в резултат на Френската революция?
2
Коя класа възниква като непосредствено следствие на Индустриалната революция?
3
През коя година е създаден Първият интернационал?
4
Как се нарича привлекателна идея, неосъществима на практика?
5
Кои промени, резултат от Индустриалната революция, са обществената среда за възникване на политическите учения на ХІХ век?
6
Либерализмът има две основания: социално – Френската революция, и идейно – Просвещението.
7
Според коя идеология всяка власт е зло и върху обществото не трябва да се налага, какъвто и да било контрол?
8
Кои са ценностите на либерализма?
9
„Понеже всички хора са по природа свободни, равни и независими, никой не може да бъде подчинен на политическата власт на друг човек, без да е дал съгласието си за това.“, Джон Лок, „Два трактата за управлението“, 1689 г.
  • Кое политическо учение на ХІХ век е повлияно от идеите на Лок?
10
Свържи идеологиите на ХІХ век с възгледите им за държавата.
11
Свържи политическите учения с идеите им.
12
Кои са сходните идеи на социализма и анархизма?
13
      Разпознай личността на изображението. За този човек знаем, че е един от създателите на научния социализъм.
  • Запиши името и фамилията на личността без съкращения.
14
За коя личност се отнася описанието?
  • Един от първите важни представители на либерализма, според него обществото трябва да се развива на базата на пазарни механизми, а не на остарелите съсловни привилегии. Той е убеден привърженик на индивидуалната свобода.
  • Запиши името и фамилията на личността без съкращения.
15
Свържи документите с политическите учения.

Описание на теста

С онлайн теста по история за 8. клас ще провериш знанията си за най-влиятелните политически учения на ХІХ век. Кои промени, резултат от Индустриалната революция, са обществената среда за възникването на идеологиите? Знаеш ли какво е утопия? Можеш ли да направиш съпоставка между идеите на консерватизма и либерализма? Каква е разликата между анархизма и социализма? С какви възгледи свързваш Адам Смит и Карл Маркс? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се