logo

Тест: Време и климат. Хидросфера. Световен океан. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Циклоните и антициклоните се причисляват към:
2
Кой от посочените термини НЕ е климатичен фактор?
3
Може да задържи или да преобразува преминаващите въздушни маси.
  • За кой климатичен фактор се отнася твърдението?
4
Как се нарича закономерното изменение на климата във височина?
5
Как се нарича непрекъснатата водна обвивка на Земята, включваща всички океани и морета, свързани помежду си?
6
В каква последователност се прави характеристика на климатичен пояс?
7
За кой климатичен пояс се отнася описанието?
  • Отличава се със сезонна смяна екваториални и тропични въздушни маси. Редуват се суха зима и влажно лято. Климатът тук е благоприятен и поясът е гъсто населен.
8
Посочи характеристиките на субполярния климатичен пояс.
9
В кой климатичен пояс има оформени три подобласти - с континентален, с преходно-континентален и с морски климат?
10
Каква е средната соленост на океанската вода?
11
Факторите, които влияят върху солеността на водата в Световния океан, са валежите и:
  • Избери от следните ключови думи: въздушните маси, изпарението, скалният състав
12
В кой от отговорите посочените обекти нямат връзка със Световния океан?
13
  • На празните места напиши цифовия код на обекта от картата, отговарящ на описанието.
14
  • Срещу всяка от климатограмите постави цифровия код на съответния климатичен пояс от картата.
15
Попълни празните места.

Описание на теста

С онлайн теста за 8. клас ще отговаряш на въпроси, свързани с времето и климата на Земята. Ще провериш знанията си за факторите, които им влияят, както и за разположението на климатичните пояси по повърхността на планетата. Ще успееш ли да разчетеш климатограмите? Ред е на хидросферата. Какво представлява Световният океан и какви са свойствата на водата в него? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се