logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Човешките права не са абсолютна даденост – те трябва да се отстояват и защитават и е наше задължение да бдим за защитата им.
2
Във всички случаи властта предполага някакво неравенство, защото има позиция на контролиращ и позиция на контролиран.
3
Справедливостта изисква неправдите, създавани от злоупотребата с власт, да бъдат преодолявани и правата са условието, което указва как да стане това.
4
Правата не са в състояние да поставят необходимите граници на поведение между хората в обществото, защото са само на хартия.
5
Още от Древността всички хора са имали права.
6
Посочи вярното твърдение за човешките права.
7
Кое от твърденията е вярно?
8
Велика харта на свободите или Магна харта либертатум е:
9
Конституцията е:
10
Относно ,,узряването“ в исторически план на идеята за неотменимите човеки права е вярно следното:
11
Попълни липсващото в изречението.
12
Хартата на основните права на ЕС:
13
Попълни липсващата дума.
14
Попълни липсващите думи.
15
Попълни липсващата дума.

Описание на теста

С този ценен онлайн тест по гражданско образование за 11. клас ще затвърдиш всичко най-важно за правата на човека. Ще си припомниш какво означава това понятие и кои са тези права. Какво представлява Велика харта на свободите? Какво е конституция? Всички хора от Древността ли са имали права? Направи теста, упражни знанията си и изкарвай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се