logo

Тест: Приложение на принципите на механика. Решаване на задачи. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Тяло с маса m се движи с ускорение a, ако му действа сила F: a=\fracFm.
2
Дадени са две двойки величина - формула. На кой ред НЯМА съответствие?
3
Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие. Вярно ли е, че това е формулировката на втория принцип на механиката?
4
Силата на триене винаги е насочена в посока:
5
Формулата scn.=\fracv^2o2a  е валидна за спирачен път.
6
Вярно ли е, че 72 km/h = 25 m/s?
7
Тяло е поставено неподвижно върху хоризонтална опора. Коя от изброените сили действа на опората?
8
Тялото от фигурата е в покой върху хоризонтална опора. С насочени отсечки са представени силата на тежестта G, силата на реакция на опората N и теглото Р на тялото. Коя насочена отсечка, коя от силите представя?
9
Два различни предмета са поставени на еднакви пружинени платформи, свити еднакво и завързани с въже. Сравни ускоренията, които ще получат предметите след срязване на въжетата. Попълни празните места, като използваш някои от посочените думи.
  • голяма, малка, голямо, малко
  • Указание: От втория принцип на механиката следва, че ускорението е обратнопропорционално на масата на тялото.
10
Момче бута сандък с маса m = 16 kg по хоризонтален под. Сандъкът се движи равномерно под действието на хоризонтална сила F = 40 N. Намери коефициента k на триене. Приеми, че земното ускорение е 9,8\, \fracms^2 .
  • Указание: При равномерно движение F = f.
11
Тяло с маса 2 kg се движи равноускорително. Ако на тялото действа теглеща сила F=1N и сила на триенеf=0,4N, колко е ускорението a, с което се движи?
12
Двама шофьори бутат автомобил с маса 800 kg, като всеки действа със сила 250 N. С какво ускорение a се движи автомобилът, ако силата на триене е 100 N?
  • Указание: Означи силите, с които двамата шофьори бутат автомобила с F1 и F2. Равнодействащата сила F ще бъде: F= F1+F2-f.
13
Тяло с маса m, на което действат означените сили, се движи с ускорение а. С коя от посочените формули може да се определи коефициентът на триене k?
14
На пода на асансьор е поставен сандък с маса m=10kg. Пресметни теглото P на сандъка, когато асансьорът се издига с постоянно ускорение a=1m/s^2. Приеми, че  g=9,8m/s^2.
  • Указание: Запиши отговора си като число.
15
Автомобил се движи със скорост vo=72km/h по хоризонтален път. Водачът вижда човек, който пресича пътното платно и рязко натиска спирачките. Колелата блокират и автомобилът се хлъзга по пътя, докато спре. Определи спирачния път scn. на автомобила, ако коефициентът на триене между гумите на автомобила и пътната настилка е k=0,8. Приеми, че g=10m/s^2.
  • Указание: Запиши отговора си като число.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 8. клас ще се подготвиш по темата. Научи ли се как се намира спирачен път на тяло, на което му действа сила на триене? Ще упражниш знанията си върху намиране теглото на тяло, което се качва или слиза с асансьор. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се