logo

Тест: Сегашни деятелни причастия. Употреба и склонение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За да образуваш сегашно деятелно причастие, трябва да си наясно със спрежението на глагола:
2
Ако във формата за 2 л. ед. ч. („ты говоришь“) виждаш гласна „-и-“, то окончанието за 3 л. мн. ч. ще е „-ат/-ят“.
3
Коя наставка ще добавиш към глагола, за да образуваш сегашно деятелно причастие? Свържи правилно.
4
От кои два глагола може да образуваш сегашно деятелно причастие?
5
Сегашното деятелно причастие има и белезите на прилагателното име. Кои са те?
6
Виж изречението по-долу –  подчертаното причастие е в именителен падеж, м. р. ед. ч. Защо? Избери верния отговор.
  • У меня есть друг, работающий в банке.
7
Попълни подходящите форми на сегашното деятелно причастие „работающий“.
8
Подреди елементите, за да създадеш две смислени изречения.
9
Попълни подходящите форми на сегашното деятелно причастие „работающий“.
10
Подреди елементите, за да образуваш две комуникативни изречения.
11
Попълни подходящите форми на сегашното деятелно причастие „работающий“.
12
Подреди елементите, за да получиш две изказвания.
13
Свържи елементите, за да формулираш четири смислени изречения.
14
Формулирай правилно това изказване на руски език с помощта на сегашно деятелно причастие: „Вчера проведох интервю с младеж, който се занимава с шах“?*
  • *бг., „да проведа интервю с кого?“ - рус., „провести интервью с кем? (Т. п.)“
  • *бг., „младеж“ - рус., „молодой человек“, м. р. ед. ч., И. п.
  • *„провести“, инф. - „провёл, провела, (-о, -и)“, мин. вр.
  • *Добави съответното лично местоимение пред глагола „провести“.
  • *бг., „занимавам се с шах“ - рус., „заниматься шахматами (Т. п. мн. ч.)“
15
Пресъздай изречението на руски език от въпрос №14 с помощта на свързващата дума „который“?

Описание на теста

В днешния онлайн тест по руски език за ниво B1 ще упражниш как се образуват сегашните деятелни причастия. С тях ще можеш да създаваш разнообразни изказвания на руски език. На български може да кажеш: „Познавам човек, който работи в банка.“ Можеш и да замениш израза „който работи“ със сегашно деятелно причастие – „работещ“. Така използваш два различни начина, за да кажеш едно и също нещо. На руски може да направиш същото. Причастията се образуват от глаголите, но също така имат и белезите на прилагателните имена. С причастието „работещ“ описваш съществителното „човек“, нали? Това е ключов момент, който ще ти помогне да разбереш падежните окончания при причастията.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се