logo

Тест: Употреба на глаголите с частицата "-ся". Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Избери подходящото словосъчетание за изречението:  „Андрей встретится [...] в театре.“
2
Кой от вариантите ще звучи добре в състава на това изказване: „Андрей встретит […] в театре.“
3
Ако на български използваш невъзвратен глагол в дадено изречение, значи и на руски трябва да използваш невъзвратен глагол.
4
Кои два глагола са подходящи за изречението: „Когда [...] галерея?“
5
Кои глаголи НЕ се употребяват без възвратната частица?
6
Кои два глагола ще избереш за това изказване: „Когда […] сеанс?“
7
Формулирай изречението от въпрос №1 по различен начин. Попълни липсващите елементи:*
  • *За да предадеш същото съобщение, трябва да запазиш същото глаголно време.
8
Подреди елементите, за да създадеш две смислени изречения.
9
Попълни глаголите „закрываться“ (несв. вид) и „закрыть“ (св. вид), както следва:
  • глаголът в първото изречение трябва да бъде в сегашно време;
  • тук съществителното „двери“ е в мн. ч.;
  • глаголът във второто изречение трябва да бъде в повелително наклонение, 2 л. ед. или мн. ч.
10
Подреди елементите, за да получиш две изречения.
11
Попълни глагола „улыбаться“ (несв. вид) в сегашно време.
12
Кой от глаголите има нужда от възвратна частица? Подреди елементите, за да получиш две правилни изречения.
13
Свържи елементите, за да създадеш четири пълни изказвания.
14
Как ще кажеш на руски език: „Таня ще се срещне с Оля на гарата след два часа“?
15
Как ще попиташ на руски: „Колко време продължава прожекцията?“*
  • *бг, „прожекция“ (филмова, кинопрожекция) - рус., „сеанс“, м. р. ед. ч., И. п.

Описание на теста

В този онлайн тест по руски език за ниво B1 ще усвоиш употребата на възвратните глаголи. Има различни видове възвратни глаголи: собствено-възвратни, взаимно-възвратни, глаголи, които означават непроизволно действие и такива, които не се употребяват без „-ся“. Със собствено-възвратните поработихме в теста към предишния урок. Там си припомнихме и какви времена образуват възвратните глаголи. А в този тест ще поработим с останалите видове и ще сравним някои от тях с невъзвратните глаголи. Ще си поговорим и за различните падежи в тези конструкции. Нека започваме!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се