logo

Тест: Употреба на глаголите с частицата "-ся". Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои времена може да образуваш с глаголите от несвършен вид, например: „одеваться“ („обличам се“)?
2
Кои времена може да образуваш с глаголите от свършен вид, например: „одеться“ („да се облека“)?
3
Възвратната частица има два варианта: „-ся“ и „-сь“.
  • Към кои две форми на глагола „одеваться“ следва да добавиш варианта „-ся“?
4
Да си припомним правилото за глаголните спрежения. Вярно ли е следното твърдение?
  • Ако във формата за 2 л. ед. ч. („ты одеваешься“) виждаш гласна „-е-“, то окончанието за 3 л. мн. ч. ще е „-ат/-ят“.
5
На кои две места ще добавиш пряко допълнение във винителен падеж към глагола, за да придадеш завършен вид на изречението?
6
Кои два глагола нямат нужда от пряко допълнение във винителен падеж?
7
Попълни глагола „одеться“ (св. вид) в подходящата му форма:
8
Подреди елементите, за да образуваш две смислени изречения.
9
Попълни глагола „причесаться“ (св. вид) в подходящата му форма.
10
Подреди елементите, за да получиш две завършени изречения.
11
Попълни глагола „мыться“ (несв. вид) в подходящата му форма.
12
Подреди елементите, за да създадеш две изречения.
13
Свържи елементите, за да образуваш четири комуникативни изречения.
14
Как ще кажеш на руски: „Мия се с гореща вода“*?
  • *Добави и съответното лично местоимение пред глагола.
  • *„Горячая вода“ ще се превърне в инструмент на действието в твоето изречение, помисли си в кой падеж ще сложиш това словосъчетание. А дали предлогът няма да е излишен в такава конструкция?
15
Как ще кажеш на руски: „Искам да се пострижа“*?
  • *Добави и съответното лично местоимение пред глагола.
  • *Тук имаме съставно глаголно сказуемо. Помисли си коя част от него да съгласуваш с вършителя на действието, а коя част да оставиш в инфинитив.

Описание на теста

В днешния тест по руски език за ниво B1 ще упражниш употребата на собствено-възвратните глаголи. Какво е собствено-възвратен глагол? Това е глагол, чието действие не преминава върху друг обект, а се връща към самия вършител. Виж и пример: „Обличам се.“ Тук възвратната частица означава „себе си“. Ами ако използваш невъзвратния глагол „обличам“? Разликата е там, че невъзвратният глагол няма да е самодостатьчен в изречението. За да придадеш завършен вид на изказването, ще трябва да добавиш някакъв обект, върху който да се реализира това действие. Този обект ще е прякото допълнение към глагола. А прякото допълнение приема формата на винителния падеж. Ето такива задачки ще срещнеш в теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се