logo

Тест: Активни и пасивни конструкции с глаголите от свършен вид. Деятелен и страдателен залог

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Избери твърденията, които са валидни за деятелния залог на глаголите (активната им конструкция).
2
Избери правилния метод за образуването на страдателния залог на преходните глаголи от свършен вид.
3
Кои две изречения са в страдателен залог?
4
В кое изречение виждаш реален вършител на действието като граматически подлог в именителен падеж?
 • Уточнение: Вършителят (субектът) извършва действието, а обектът търпи действието върху себе си.
5
В кое изречение виждаш реален обект на действието като граматически подлог в именителен падеж?
 • Уточнение: Вършителят (субектът) извършва действието, а обектът търпи действието върху себе си.
6
Преходните глаголи от свършен вид образуват страдателен залог в трите времена: бъдеще, минало и сегашно.
7
Превърни деятелния залог в страдателен, като попълниш съответния глагол и останалите липсващи елементи.
 • Насоки: „новая галерея“ трябва да бъде в ед. ч.
 • Обърни внимание на времето на глагола – страдателният залог трябва да бъде в същото глаголно време.
8
Подреди елементите, за да създадеш две смислени изречения.
9
Превърни деятелния залог в страдателен, като попълниш съответния глагол и останалите липсващи елементи.
 • Насоки: „первая  международная книжная выставка“ трябва да бъде в ед. ч.
 • Обърни внимание на времето на глагола – страдателният залог трябва да бъде в същото глаголно време.
 • Тук говорим за конкретен момент в миналото, така че използвай и съответната форма на глагола „быть“.
10
Подреди тези елементи, за да получиш две отделни завършени изказвания.
11
Превърни деятелния залог в страдателен, като попълниш съответния глагол и останалите липсващи елементи.
 • Насоки: „специалист“ трябва да бъде в мн. ч.
 • Обърни внимание на времето на глагола – страдателният залог трябва да бъде в същото глаголно време.
 • Тук съобщаваме резултат от минало действие, така че може спокойно да изпуснеш глагола „быть“.
12
Подреди елементите, за да образуваш две отделни изречения.
13
Свържи елементите, за да получиш четири готови за употреба изречения.
14
Два месяца назад здесь построили новую галерею.
 • Образувай страдателен залог от това изречение и запиши своя отовор.
 • Спазвай словореда и запази времето на глагола.
 • Тъй като говорим за конкретен момент в миналото, използвай и съответната форма на глагола „быть“.
15
Через год будет открыта новая станция метро.
 • Преобразувай страдателния залог в деятелен и запиши своя отовор.
 • Спазвай словореда и запази времето на глагола.
 • В активната конструкция ще получиш обобщено-лично изречение – помисли каква форма трябва да приеме глаголът тук.

Описание на теста

С този онлайн тест по руски език за ниво B1 ще провериш наученото за глаголите от свършен вид в двата залога – страдателен и деятелен. Вече знаеш, че страдателният залог изцяло променя структурата на твоето изказване и може да повлияе на смисъла. С теста ще затвърдиш знанията си за това как се образува страдателен залог на глагол от деятелен? Ще упражниш кога да го използваш, а също и как влияе на акцентите в информацията. Ще можеш ясно да представяш и предаваш идеите си на руски език! Не се бави – направи един бърз преговор и започни теста за ниво В1! Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се