logo

Тест: Активни и пасивни конструкции с глаголите от несвършен вид. Деятелен и страдателен залог

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Преходният глагол е глагол, чието действие преминава върху прякото допълнение във винителен падеж.
2
Непреходният глагол:
3
Кои от долупосочените твърдения са верни?
4
Кои от следните характеристики на страдателния залог (пасивна конструкция) са верни?
5
Страдателният залог може да се образува както от преходни глаголи, така и от непреходни.
6
Избери правилния метод за образуването на страдателния залог за преходните глаголи от несвършен вид.
7
Промени деятелния залог на страдателен, като попълниш съответния глагол и останалите липсващи елементи, както следва*:
 • *„студент“ трябва да бъде в мн. ч., а „контрольная работа“ –  в ед. ч.
 • *за справка: „выполнять“, инф., прех., несв. вид – „изпълнявам“
 • *Обърни внимание върху времето на глагола – страдателният залог трябва да бъде в същото глаголно време.
8
Подреди елементите, за да създадеш две смислени изречения:
9
Промени деятелния залог на страдателен, като попълниш съответния глагол и останалите липсващи елементи, както следва*:
 • *„учёный“ (прил. име) трябва да бъде в мн. ч., а „проблема“ (ж. р.) –  в ед. ч.
 • *за справка: „обсуждать“, инф., прех., несв. вид – „обсъждам“
 • *Обърни внимание върху времето на глагола – страдателният залог трябва да бъде в същото глаголно време.
10
Подреди елементите, за да получиш две завършени изказвания:
11
Промени деятелния залог на страдателен, като попълниш съответния глагол и останалите липсващи елементи, както следва*:
 • *„автомобильная компания“ и „летящая машина“ трябва да бъдат в мн. ч.
 • *за справка: „создавать“, инф., прех., несв. вид – „създавам“
 • *Обърни внимание върху времето на глагола – страдателният залог трябва да е в същото глаголно време.
12
Подреди елементите, за да образуваш две комуникативни изречения:
13
Свържи елементите, за да получиш четири готови за употреба изречения.
14
Образувай страдателен залог от това изречение и запиши своя отовор: „На нашей улице в следующем месяце будут строить новую галерею.“*
 • *Спазвай същия словоред и време на глагола.
 • *В пасивната конструкция глаголът ще се съгласува с подлога в изречението.
15
Преобразувай страдателния залог в деятелен и запиши своя отовор: „Этот фильм показывался в прошлом году на кинофестивале.“*
 • *Спазвай същия словоред и време на глагола.
 • *В активната конструкция ще получиш обобщено-лично изречение – помисли каква форма трябва да приеме глаголът тук.

Описание на теста

В този онлайн тест по руски език за ниво B1 ще се научиш да конструираш изречения в страдателен залог с помощта на глаголите от несвършен вид. В едно изказване обикновено си имаме действие. Това действие си има и вършител. Това действие може да си има и пряко допълнение - обект на действието. Без този обект действието ще бъде непълно. А самото пряко допълнение приема формата на винителния падеж. А можеш ли да формулираш такова изречение, в което този обект да се превърне в подлог? Нека разберем сега! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се