logo

Тест: Повелително наклонение. Условно наклонение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Отрицателната форма на повелителното наклонение се образува само от глаголите от свършен вид.
2
В кое от изреченията глаголът „пойти“ е в повелително наклонение? С други думи: с кое от изреченията подканваш събеседника към тръгване?
3
Кои два глагола са подходящи за изказването: „Пусть [...]“
4
За да призовеш някого към действие, може да използваш и минало време на глаголите от свършен вид, например: „Начали!“, „Пошли!“.
5
Ако искаш да изразиш действие, което не е реално, следва да използваш условното наклонение на глагола.
6
Кое глаголно време следва да използваш при образуването на условното наклонение?
7
Попълни глагола „вставать“ („ставам“) в повелително наклонение за 2 л. ед. и мн. ч.:
8
Видът на глагола – свършен/несвършен – също има значение при образуването на някои форми за повелително наклонение. А представката „по-“ често пъти променя вида на глагола.
  • Подреди елементите така, че да създадеш две изречения в повелително наклонение:*
  • *„гулять“ („разхождам се“), несв. вид – „погулять“ („да се разходя“), св. вид
9
Как ще изразиш категорична заповед с помощта на инфинитив, за да кажеш на руски: „Не пушете“?
  • Попълни подходящия отговор.
10
Видът на глагола – свършен/несвършен – има значение и при образуването на отрицателните форми в повелително наклонение. А представката „по-“ често пъти променя вида на глагола.
  • Подреди елементите, за да подканиш събеседника към действие и да изразиш забрана за действие:*
  • *„смотреть“ („гледам“), несв. вид – „посмотреть“ („да погледна“), св. вид
11
Попълни подходящата форма на глагола „попросить“ в условно наклонение.
12
Попълни липсващите елементи – съюз и частица, за да изразиш нереално условие.
13
Свържи инфинитива на глагола със съответната форма за повелително наклонение.
14
Как ще кажеш на руски език: „Нека се поразходят“?*
  • Използвай глагола „погулять“. Обърни внимание, че този глагол не е възвратен, за разлика от българския глагол.
 
15
Как ще кажеш на руски: „Бих искала да ви помоля за услуга“?*
  • *Започни изречението със съответното лично местоимение и условната частица.
  • *Местоимението „вас“ ще застане след глаголното сказуемо.
  • *„О“ или „об“? Пишем „о“ пред съгласни, пишем „об“ пред гласни.

Описание на теста

С този тест по руски език за ниво B1 ще допълниш уменията си да образуваш повелително наклонение. Тук ще се научиш да образуваш и условно наклонение. В теста към предишния урок научи, че повелителното наклонение се използва за изразяване на молба, покана или подбуда: „Напиши тази дума“. А пък условното наклонение се използва за изразяване на действие, което не е реално: „Бих написал тази дума.“ И в българския, и в руския език съществува още едно наклонение – изявително. То се използва за изразяване на реални действия като например: „Аз написах/ще напиша тази дума“. Сега да усвоим и необходимите инструменти. Смело напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се