logo

Тест: Повелително наклонение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За да помолиш някого да направи нещо, следва да използваш повелително наклонение.
2
В кои изречения глаголът е в повелително наклонение?
3
За да образуваш повелително наклонение във 2 л. ед. и мн. ч., трябва да погледнеш основата на глагола в 3 л. мн. ч.
4
Избери верния завършек на правилото за образуването на повелителното наклонение във 2 л. ед. ч.:
 • Ако основата на глагола в 3 л. мн. ч. завършва на гласна, то към тази основа следва да добавиш:
5
Избери верния завършек на правилото за образуването на повелителното наклонение във 2 л. ед. ч.:
 • Ако основата на глагола в 3 л. мн. ч. завършва на съгласна, то:
6
Кой вариант на възвратната частица е подходящ за глагола в това изречение: „Остановите[...] здесь, пожалуйста“?*
 • *Сравни: „остановиться“ (непреходен глагол), но „остановить кого/что?“ (преходен глагол, изисква пряко допълнение във винителен падеж).
7
Попълни глагола „дать“ („да дам“) в повелително наклонение, 2 л. ед. и мн. ч.*
 • *„они да-ют“
8
Попълни глагола „шуметь“ („шумя, създавам шум“) в повелително наклонение, 2 л. ед. и мн. ч.*
 • *Ударението е маркирано с удебелен шрифт: „они шум-ят“, „я шумлю“.
9
Попълни глагола „встать“ („да стана“) в повелително наклонение, 2 л. ед. и мн. ч.*
 • *Ударението е маркирано с удебелен шрифт: „они встан-ут“, „я встану“.
10
Подреди елемените, за да създадеш две правилни изречения:*
 • *Ударението е маркирано с удебелен шрифт: „подвинуться“, инф. (да се мръдна, отместя; да направя място), „они подвин-ут-ся“, „я подвинусь“.
11
Попълни глагола „съесть“ („да изям“) в повелително наклонение, 2 л. ед. и мн. ч.*
 • *Глаголът „съесть“ (св. вид) се променя така, както и глаголът „есть“ (несв. вид) само че отпред добавяме представка „с“ и разделителен „твърд знак“ - „ъ“
12
Попълни глагола „лечь“ („да легна“) в повелително наклонение, 2 л. ед. и мн. ч.
13
Свържи глагола с неговото окончание за повелително наклонение, за да получиш четири изречения:
 • *Ударението е маркирано с удебелен шрифт:
 • „прочитать“ („да прочета“), „они прочита-ют“;
 • „сесть“ („да седна“), „они сяд-ут“, „я сяду“;
 • „запомнить“ („да запомня“), „они запомн-ят“, „я запомню“ - изключение от правилото;
 • „ложиться“ („лягам“), „они лож-ат-ся“, „я ложу-сь“.
14
Как ще кажеш на руски език: „Избери правилния отговор“?*
 • *Ударението е маркирано с удебелен шрифт: „выбрать“ („да избера“), „они выбер-ут“, „я выберу“.
 • *Глаголът „выбрать“ е преходен и изисква пряко допълнение във винителен падеж.
15
Как ще кажеш на руски следното: „Напечатай този текст на компютъра, моля“?
 • *„напечатать“ („да напечатам“), „они напечата-ют“.
 • *Глаголът „напечатать“ е преходен и изисква пряко допълнение във винителен падеж.
 • *Правопис: рус., „компьютер“, м. р. ед. ч., И. п.
 • *„Компьютер“ ще се превърне в място на действието в твоето изречение, помисли си какво падежно окончание да му добавиш.

Описание на теста

В днешния онлайн тест по руски език за ниво B1 ще се научиш да изразяваш молба, заповед, покана и съвет с помощта на повелително наклонение. Какво означава „повелително наклонение“? Когато вземеш един глагол от речника, за да го използваш в някое изречение, глаголът приема определено наклонение. В българския език имаме изявително наклонение: „аз пиша“, с него съобщаваме за реално действие. Имаме и условно наклонение: „бих писал“, то изразява нереално действие. А имаме и повелително наклонение: „пиши, пишете“. По същия начин стоят нещата и в руския език, но словообразувателните методи са различни. Нека да ги упражним сега.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се