logo

Тест: Закон на Ом за цяла верига. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Източниците на напрежение се характеризират с физичната величина електродвижещо напрежение, която означаваме с \varepsilon.
2
Мерната единица за ЕДН е:
3
В коя позиция ключът К затваря веригата?
4
Късо съединение се получава, когато в затворена верига няма консуматори.
5
При късо съединение във веригата не тече ток.
6
Коя е формулата, чрез която записваме закона на Ом за цялата верига?
7
Коя от формулите правилно изразява закона на Ом за част от веригата?
8
С коя от посочените закономерности можеш да изразиш вътрешното съпротивление на източник?
9
Колко е токът I в електрична верига, която се състои от източник с \varepsilon =6V, вътрешно съпротивление r=2\Omega и проводник с електрично съпротивление R=4\Omega?
10
Вътрешното съпротивление на акумулаторна батерия е  r=2\Omega. При включването ѝ към външно съпротивление  R=2\Omega протича ток I=20A. Колко е ЕДН на батерията?
11
Колко е общото съпротивление на електрична верига, в която тече ток I=1A при източник с \varepsilon =6V?
12
Електрическата верига се захранва от източник с \varepsilon = 150mV  и r=0,3\Omega. Във външната част на веригата е включен резистор със съпротивление R=4,7\Omega. Колко е големината на протичащия във веригата ток? Указание: 1mV = 10^-3V
13
Състави верни твърдения.
14
При затваряне на електрична верига, от източник с ЕДН\varepsilon =24V се черпи ток I=200mA. При това напрежението между полюсите на източника пада до U=20V. Намери вътрешното съпротивление на този източник.
15
Към източник с ЕДН \varepsilon =12V и вътрешно съпротивление r=2\Omega е включена лампичка със съпротивление R=4\Omega. Намери:
  • а) тока, който тече през лампичката;
  • б) максималния ток, който може да тече във веригата.

Описание на теста

Този тест по физика за 9. клас ще ти помогне да усвоиш по-добре закона на Ом за цялата верига и да тренираш решаване на задачи по тази тема! Знаеш ли какво е късо съединение? А как се изчислява вътрешното съпротивление на източник? Всичко, което си чул и видял във видео урока, сега ще приложиш на практика. Това, разбира се, води и до висок успех в училище. Желаем ти полезна и приятна работа над теста.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се