logo

Тест: Едномембранни клетъчни органели. Ендоплазмена мрежа, апарат на Голджи, лизозоми

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се нарича основната структурна единица от комплекса на Голджи?
2
Кой от изброените органели НЕ е едномембранен?
3
Има ли лизозоми в бактериалните и растителните клетки?
4
Кои структури изграждат ендоплазмената мрежа?
5
Какво съдържа течността в лизозомите?
6
Кои са продуктите от дейността на комплекса на Голджи?
7
При какви обстоятелства в еукариотните клетки се образуват смилателни вакуоли?
8
Попълни празните места в текста, като си помогнеш с дадените думи:
  • зърнестата, пори, гладката, ядрото, цитоскелета, рибозоми
9
Проследи и подреди пътя на част от клетъчните белтъци от мястото на образуването им до напускането на клетката.
10
Каква функция изпълнява комплексът на Голджи в клетката?
11
Кое твърдение за лизозомите НЕ е вярно?
12
Какво се случва, когато дадено вещество навлезе в клетката чрез ендоцитоза?
13
Разгледй картинката и запиши имената на органелите, посочени на нея.
14
С кой термин се обяснява описаният в текста процес?
  • Запиши само научния термин.
  • Под действието на различни вътрешни или външни фактори част от клетъчните ензими започват да работят срещу самата клетка. Това е причина за разграждане на клетките и тъканите. Наблюдава се както при живи организми, като често се образуват некрози, така и при разграждане на мъртва органична материя.
15
Попълни изпуснатите думи в текста, така че да се получат верни твърдения.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 9. клас ще провериш наученото за едномембранните клетъчни органели. Кои са тези органели и какви са особеностите ми? Каква роля изпълняват в клетката? Колко вида ендоплазмена мрежа има и какви са разликите между тях? Ако искаш да упражниш и знанията си за апарата на Голджи или лизозомите, направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се