new-logo

Тест: Will, be going to или Сегашно продължително време

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Можем да изразяваме бъдещи действия САМО с бъдеще просто време.
2
Бъдеще просто време (will + основата на глагола) много често се използва за изразяване на моментни решения.
3
Кое от изреченията НЕ съдържа форма на Бъдеще просто време (Future Simple Tense)?
4
Когато говорим за планирано събитие, което предстои да се случи в определен бъдещ момент, използваме обикновено конструкцията be going to.
5
Когато говорим за уговорка за бъдещо действие с точни дата и час, обикновено използваме:
6
Свържи глаголните форми с най-честата им употреба за бъдещи действия.
7
Кое изречение изразява твърда уговорка?
8
С кое изречение ще изразиш спонтанно решение?
9
С кой израз може да говориш за плановете си?
10
Подреди частите на изречението.
11
Коя глаголна форма правилно допълва изречението "My friend is going .......... me.
12
Коя глаголна форма правилно допълва следното изречение, с което говорим за уговорка: "Steve ..... me out to dinner tomorrow at 8."?
13
Попълни с подходяща форма на глагола come.
14
Попълни липсващите думи.
15
Попълни с форма на Бъдеще просто или Сегашно продължително време на глагола meet.

Описание на теста

В онлайн теста "Will, be going to или Сегашно продължително време" за английски език - средно ниво ще можеш да провериш знанията си за бъдеще просто време, за конструкцията be gоing to, както и за употребата на Present Continuous Tense за бъдещи действия. Каква е тънката разлика в употребата на  "will" и "be going to"? Вярно ли е, че когато говорим за уговорки, може да използваме сегашно продължително време? Как да решим кое от трите да използваме, за да изразим спонтанно решение. Или пък намерение? В този онлайн тест ще имаш възможност да си припомниш всички важни начини за изразяване на бъдещи действия. Направи теста и давай напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (12)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се