Упражнение: Релеф на България. Ендогенни процеси


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Релеф на България. Ендогенни процеси" по география за 10 клас ще проверите дали правилно сте усвоили знания за съдържанието на понятия като ендогенни процеси, морфоструктури, вулканизам и земетресения. Ще имате възможност да работите със карта на сеизмичните райони и да определяте кои са най-опасните такива у нас. Ще разпознавате форми, създадени от колебателните движения, земетръси и вулканизъм. Направете упражнението, попълнете своите пропуски и получавайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете пропуските в текста:
5т. 2. В резултат от проявяването на ендогенните процеси се образуват едри форми на релефа, наречени:
5т. 3. Подредете морфоструктурите в България, като започнете от север на юг:
5т. 4. Ендогенни процеси са:
5т. 5. Къде се намира най–късно загасналият вулкан в България - Кожух?
6т. 6. Геоложките процеси, протичащи в земните недра вследствие на гравитационните сили, земното въртене и енергията, която се освобождава при еволюцията на веществото, се наричат:
6т. 7. Земната кора в България е подложена на съвременни колебателни движения. С около 1мм. годишно, потъват териториите на:
6т. 8. Най–сеизмичните райони в България са разположени на територията на:
6т. 9. Свържете понятието с неговото определение:
6т. 10. Кои литосферни плочи и техните движения са причина за голямата сеизмичност на територията на България?
6т. 11. Кои ендогенни процеси формират съвременния релеф на България?
6т. 12. Кой ендогенен процес НЯМА съвременно проявление в България?
11т. 13. Свържете формата на релефа с ендогенната дейност, която я създава:
11т. 14. Свържете номерата с имената на релефните форми, които изобразяват:
11т. 15. Свържете номерата с имената на релефните форми, които изобразяват:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!