new-logo

Тест: Обща характеристика на релефа на България. Основни морфоструктури

Тест

С онлайн теста "Релеф на България. Ендогенни процеси" по география за 10 клас ще проверите дали правилно сте усвоили знания за съдържанието на понятия като ендогенни процеси, морфоструктури, вулканизам и земетресения. Ще имате възможност да работите със карта на сеизмичните райони и да определяте кои са най-опасните такива у нас. Ще разпознавате форми, създадени от колебателните движения, земетръси и вулканизъм. Направете теста, попълнете своите пропуски и получавайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете пропуските в текста:
2
В резултат от проявяването на ендогенните процеси се образуват едри форми на релефа, наречени:
3
Подредете морфоструктурите в България, като започнете от север на юг:
4
Ендогенни процеси са:
5
Къде се намира най–късно загасналият вулкан в България - Кожух?
6
Геоложките процеси, протичащи в земните недра вследствие на гравитационните сили, земното въртене и енергията, която се освобождава при еволюцията на веществото, се наричат:
7
Земната кора в България е подложена на съвременни колебателни движения. С около 1мм. годишно, потъват териториите на:
8
Най–сеизмичните райони в България са разположени на територията на:
9
Свържете понятието с неговото определение:
10
Кои литосферни плочи и техните движения са причина за голямата сеизмичност на територията на България?
11
Кои ендогенни процеси формират съвременния релеф на България?
12
Кой ендогенен процес НЯМА съвременно проявление в България?
13
Свържете формата на релефа с ендогенната дейност, която я създава:
14
Свържете номерата с имената на релефните форми, които изобразяват:
15
Свържете номерата с имената на релефните форми, които изобразяват:

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се