new-logo

Тест: Обща характеристика на релефа на България. Основни морфоструктури

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Релефът на България е еднообразен.
2
Морфоструктурите са:
3
Колко височинни пояса са формирани на територията на  България?
4
Кой от посочените височинни пояси заема най-голяма част от територията на България?
5
В кой от предложените отговори е записана правилно най-високата надморска височина у нас и средната надморска височина на България?
6
Подреди основните морфоструктури, изграждащи релефа на България от юг на север.
7
В кой височинен пояс попадат планините Сърнена, Средна гора и Плана?
  • ключови думи: високополанински, хълмист, среднопланински
8
За коя морфоструктура в България се отнася характеристиката:
  • Тя е платформена структура, изградена от силно нагъната скална основа от магмени скали, кърху които са разположени седиментни наслаги. Най-отгоре е покрита с льос.
9
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: Средногорието, Предбалканът, Задбалканските котловини, Балканиди, Краищиди
10
С коя цифра е обозначена на картата морфоструктурата, в която се намират Пернишката и Радомирската котловини?
11
Котловините представляват хорстове.
12
Свържи понятията с техните определения.
13
Свържи частите на изреченията така, че да се образуват верни твърдения.
14
Свържи цифрата с името на релефната форма, която обозначава.
15
Срещу цифрите запиши имената на географските обекти, които обозначават.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш дали си усвоил знания за особеностите на релефа на България. Ще имаш възможността да си припомниш значението на понятията релеф, морфоструктура, антиклинала, синклинала, хорст и грабен. Ще разпознаваш морфоструктури по описание, ще демонстрираш знания за релефните форми, които са части от тях. Направи теста, попълни  пропуските си и получавай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се