logo

Тест: Език и критическо мислене. Обобщение. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При дедуктивните аргументи от по-частни предпоставки се прави по-общ извод. При индуктивните е обратното.
2
Когато са направени правилно, изводите в дедуктивния аргумент произтичат с необходимост от предпоставките. При индуктивните аргументи изводите произтичат само с някаква степен на вероятност.
3
Простият категоричен силогизъм, условният аргумент и дизюнктивният аргумент са три вида дедуктивни аргументи.
4
Как се нарича терминът, който свързва двете предпоставки на простия категоричен силогизъм?
5
В зависимост от мястото, което малкият, средният и големият термини имат в рамките на аргумента, може да се обособяват четири главни разновидности на простия категоричен силогизъм, наричани още „фигури“.
6
Когато логиката се определя като „формална“ с това се има предвид, че тя се интересува от структурата на различни възможни аргументи, а не от конкретното съдържание, което запълва тази структура.
7
Попълни празните места в текста, така че да е верен, като използваш някои от изброените долу думи: модус-толенс, модус-поненс, хипотетичен, дизюнктивен, условен, условно-категоричен.
8
Попълни празните места в текста, така че да е верен, като използваш от посочените думи долу: първата, условен, хипотетичен, дизюнктивен, втората, условен.
9
Дилемите имат по три предпоставки и два извода.
10
При популярната индукция се наблюдава определено количество обекти от даден вид, открива се повтаряща се характеристика и се обобщава наблюдаваното.
11
Какво е модус поненс?
12
Какво е модус толенс?
13
Свържи правилно.
14
Свържи правилно.
15
Свържи правилно.

Описание на теста

Ето го и последният тест от втория раздел по философия за 10. клас! Насочи вниманието си към темата за видовете аргументи и всичко научено за тях. Какво е характерно за дедуктивните и какво - за индуктивните аргументи? По какво се различават те от гледна точка на предпоставките и изводите в тях? Какви подвидове дедуктивни аргументи има? А, и не забравяй логическите закони плюс дилемите, както и неформалните аргументни заблуди! Успех на теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се