logo

Тест: Индуктивни изводи. Популярна и научна индукция

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Индуктивната логика обяснява как се стига до истинни твърдения с общ характер, след като се тръгва от отделни, частни случаи.
2
Индукцията е един вид метод за извод от общото към частното.
3
Има две форми на индукция – популярна и научна.
4
Популярната индукция е характерна с това, че:
5
Изключения от обобщението, постигнато по индуктивен път, наричаме отрицателни случаи. Те демонстрират несъвършеноството и недостатъчността на популярната индукция.
6
Родоначалник на научната индуктивна логика е Джон Стюарт Мил. Впоследствие тя е по-обстойно разработена от Франсис Бейкън.
7
Попълни празните места в текста, така че да бъде верен, като използваш някоя от следните думи: предпоставка, рационални, каузални, размишление, аргументиране, условие, аргумент, наблюдение, допускане.
8
За да се установи какви причини влияят върху дадено явление, е нужно:
9
Дадено откритие в научното изследване може да се постигне само чрез един определен индуктивен метод.
10
Попълни празните места в текста, така че да е верен, като използваш някои от следните думи: условие, мотиви, крайни, цел, следствие, предшестващи, причина, междинни.
11
Попълни празните места в текста, така че да е верен, като използваш някоя от следните думи: разликата, сходството, аргументиране, допускане, цел, следствие, условие, средство, причина, изключение.
12
Попълни празните места в текста, така че да е верен, като използваш някоя от дадените думи: извода, отсъства, прекъсва, нарастващите изменения, целта, съпътства, качествена, различава, следствието, количествена, съпътстващите изменения, необходима, намаляващите изменения.
13
Автомонтьор опитва да реши проблем със странно тракане под предния капак на лек автомобил. Открива проблемното място. Това е механизъм, съставен от три отделни части. Но той не знае в коя точно от всички три части се крие проблемът. За целта прави три опита, като при всеки опит маха по една от трите части, за да види коя причинява тракането. Долу са дадени резултати от опитите. С помощта на един от индуктивните методи, определи коя част е причината.
14
Кирил установява, че макар всеки ден да увеличава количеството задачи, които решава вкъщи, той не изкарва нито по-добри, нито по-лоши оценки на контролните. Установява още, че колкото по-малко внимава в час по математика при преподаване на нов материал, толкова по-слаби оценки изкарва на контролните. Използвай някой от индуктивните методи и посочи какъв извод може да се направи.
15
Физиотерапевт лекува схванатия врат на трима души чрез програма от упражнения. В момента изпробва различни методи, за да установи кой метод е най-добър. Затова прави три различни програми – за всеки човек слага малко по-различна комбинация от физически упражнения. Трите комбинации са дадени по-долу, като всяко упражнение е изобразено с отделна буква. Дадени са и резултатите от всяка комбинация. С помощта на един от индуктивните методи, определи кое от упражненията води до успешно излекуван врат.

Описание на теста

В новия тест за индукцията по философия за 10. клас ще имаш възможността да упражниш наученото за основните понятия в урока и да потренираш прилагането на основните индуктивни методи. В какво се състоеше индуктивното аргументиране? Какви видове индукция има? По какво се различават и с какво е важен всеки? Как се използват методът на сходството, методът на разликата и методът на съпътстващите изменения? Е, видя вече основното, около което ще се въртят въпросите в теста. Така че, ако не се чувстваш много уверен, прави последен преговор и те чакам на теста! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се