new-logo

Тест: Основни геометрични фигури. Годишен преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Отбележи вярното според чертежа.
2
Отбележи вярното според данните от чертежа.
3
На чертежите две успоредни прави са пресечни с трета. Свържи правилно.
4
Вярно ли е, че сборът на ъглите на всеки триъгълник е 360^\circ?
5
Вярно ли е, че всеки външен ъгъл е равен на сбора на двата вътрешни несъседни ъгъла?
6
На чертежа a||b и ъгъл \beta е по-малък с 56° от ъгъл \gamma. Да се намери големината на ъгъл \gamma.
7
На чертежа ъгъл \gamma е с 30^\circ по-голям от съседния си ъгъл. Каква трябва да бъде мярката на ъгъл \beta, за да са успоредни правите a и b?
8
На чертежа правите a и b са пресечени с правата c и е изпълнено \delta :\gamma =1:4. Каква трябва да бъде големината на ъгъл \beta, за да бъдат правите a и b успоредни?
9
На чертежа правите а и b ка успоредни. Ъгъл \delta e 20% от ъгъл \gamma. Намери големината на ъгъл \alpha.
10
За правоъгълен триъгълник е известно, че единият от острите ъгли е с 42° по-голям от другия остър ъгъл. Намери острите ъгли на триъгълника.
11
Намери \angle B и \angle C на триъгълник ABC, ако \angle A=30^\circ, а \angle C е четири пъти по-голям от \angle B.
12
Намери вътрешните ъгли на триъгълник АВС, ако два от външните ъгли имат големина 70° и 150°.
13
Даден е триъгълник АВС, СН е височина към страната АВ, а СL е ъглополовяща на ъгъл АСВ. Ако ∠А=60°, ∠В=50°, намери ъгъл ∠LCB.
14
Даден е триъгълник АВС, СН е височина към страната АВ, а СL е ъглополовяща на ъгъл АСВ. Ако ∠А=60°, ∠В=50°, да се намерят ъглите ∠CLH и ∠LCH.
15
В остроъгълния триъгълник ABC височините АM (M е от страната ВС) и BD (D е от страната АС) се пресичат в точка H. ∠САВ = 48° и ∠АВС = 82°. Намери ъгъла между височините ∠АНВ.

Описание на теста

В този онлайн тест по математика за 7. клас ще провериш знанията си за основни геометрични фигури. Въпросите от теста ще ти помогнат да преговориш видове ъгли. Какви свойства на успоредните прави знаеш и кои са признаците за успоредност на две прави? Какво знаеш за сбора на ъглите в триъгълник? Направи теста, за да преговориш всичко това и се подготвиш за отличен по математика. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се