logo

Тест: Език и критическо мислене. Обобщение. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Логиката е наука за правилното аргументиране, т.е. за това как да правим валидни аргументи.
2
Структурирана цялост от твърдения, при която една част е предпоставки, а другата е извод, извлечен от предпоставките, наричаме:
3
Коя е основната функция на термините?
4
Специфичната отлика служи за съчетаване на подгрупи заедно и формиране на една обща група.
5
Какви функции имат понятията?
6
Попълни празните места в текста, така че да е верен, като използваш някои от дадените думи: класификация, съдържание, права, обобщение, обратна, обем,
7
  • Попълни липсващите думи в текста, така че той да бъде верен, като използваш някои от дадените думи:
  • дефинициите, думите, разкриващата, емотивната, изреченията, изясняващата, понятията, аналитична, познавателна
8
В играта шахмат, за да поставите противниковия цар в ситуация на „шах“, поставете своя фигура на такава позиция, от която фигурата да атакува полето, на което се намира противниковия цар.
  • Видът на тази дефиниция е:
9
Баба ти те пита какво е това видео урок и вместо да ѝ обясняваш, директно ѝ пускаш един урок на Уча.се. Каква по вид дефиниция си ѝ даде?
10
„Компютър“ се нарича изчислителна машина, която работи с данни, може да бъде управлявана от човек, има памет за съхранение на данните и входни-изходни устройства.
  • Какъв е видът на тази дефиниция?
11
„Твърдение“ наричаме просто съобщително изречение, с което се утвърждава или отрича нещо за нещо друго.
12
Попълни празните места в текста, така че да бъде верен, като използваш някои от дадените думи: пропозиция, обект, дефиниция, предикат, транспозиция, представка, субект.
13
Подреди думите „род“, „вид“ и „подвид“, като започнеш от по-конкретното и стигнеш до по-общото.
14
Попълни празните места в текста, така че да бъде верен.
15
Попълни празните места в текста, така че да бъде верен.

Описание на теста

Вторият раздел по философия за 10. клас изобщо не беше лесен и затова е важно да преговориш още веднъж открай докрай всичко. Това е първият тест от общо два преговорни. Въпросите ще обхванат темите за логиката, валидността на аргументите, видовете аргументи, термините и дефинициите, твърденията и логическите операции. Запретвай ръкави и напред към първия въпрос! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се