logo

Тест: Дилеми. Логически закони

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В една дилема човек е в ситуация на два еднакво възможни варианти, без да може едновременно да избере и двата.
2
Тъй като в една дилема човек може да избере или единия, или другия вариант, то може да опишем тази ситуация чрез импликативно твърдение.
3
В дилемата всяка от двете възможности отвежда към съответни две следствия. Ако се избере една възможност, ще настъпи едното следствие. Ако се избере другата – другото. Тази особеност на дилемите може да бъде описана чрез две дизюнктивни твърдения.
4
В логиката дилемите се описат като аргумент, съставен от три предпоставки и един извод.
5
Дилемите се делят на прости и сложни, конструктивни и деструктивни и така се формират общо четири разновидности на дилемите.
6
Попълни празните места така, че казаното в текста да е вярно, като използваш някои от дадените думи: категорично, отрича, дизюнктивно, утвърждава, условно, допуска.
7
Попълни празните места в текста, така че да е верен, като избереш някои от дадените думи: дизюнктивно, утвърждава, условно, отрича, категорично, допуска.
8
На кой вид дилема съответства долната схема? А ꓴ В А ⭢ С В ⭢ С –––––– С
9
 • На кой вид дилема съответства долната схема?
 • А ⭢ C
 • B ⭢ D
 • ¬C ꓵ ¬D
 • ––––––
 • ¬A ꓵ ¬B
10
 • На кой вид дилема съответства долната схема?
 • А ꓴ В
 • А ⭢ С
 • B ⭢ D
 • ––––––
 • С  ꓴ  D
11
 • На кой вид дилема съответства долната схема?
 • А ⭢ В
 • A ⭢ С
 • ¬В ꓵ ¬С
 • ––––––
 • ¬А
12
Попълни празните места в текста, така че да бъде верен, като използваш някои от дадените думи: различно, изключеното трето, непротиворечието, еднакво, подобно, тъждеството.
13
Попълни празните места в текста, така че да бъде верен.
14
Попълни празните места в текста, така че бъде верен.
15
 • Приятелството е сила.
 • Физиката изследва силите.
 • ____
 • Физиката изследва приятелството.
 • Кой логически закон е нарушен тук?

Описание на теста

Вече си лице-в-лице с теста по философия за 10. клас към урока за дилеми и логически закони! А това означава, че премина теста за условните и дизюнктивните аргументи! А това означава, че си съвсем в готовност да приложиш наученото за тях за решаването на дилемите! Очакват те ясни и достъпни конкретни примери - чрез тях ще се упражниш да анализираш дилемите и да намираш решение на тях. Затова си припомни какво запомни за структурата на дилемите, какви логически операции са залегнали в тях и какви видове дилеми съществуат. И за финал: ще се поупражняваш в това да мислиш непротиворечиво и логически правилно чрез задачите за логическите закони. Пъстър тест, какво да ти кажа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се