logo

Тест: Условни и дизюнктивни аргументи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кoя черта е обща за условните и дизюнктивните аргументи?
2
Различното между условните и дизюнктивните аргументи е, че при условните първата предпоставка вкючва конюнкция, а при дизюнктивните – дизюнкция.
3
Кой от отговорите може да послужи за първа предпоставка на условен аргумент?
4
Какви разновидности има условният аргумент?
5
Разликата между условно-категоричния аргумент и чистия условен аргумент е във втората предпоставка: при условно-категоричния тя е импликативно твърдение, а при чистия условен е утвърждаване или отричане.
6
 • Разгледай тази схема:
 • А → В
 • А
 • ___
 • В
 • Това е схемата на един от подвидовете на чистия условен аргумент. Как се казва този подвид?
7
Попълни празните места в текста, така че да бъде верен, като използваш някои от дадените думи: достатъчно, възможно, следствието, предпоставката, необходимо, условието.
8
 • Нека имаме условно-категоричен аргумент. Ясно е, че първата му предпоставка има вида „Ако А, то В“. Във втората му предпоставка се отрича условието А. Ако в такъв случай човек с необходимост направи извода, че е налице В, то този аргумент ще бъде валиден.
 • Вярно или погрешно е казаното в последното изречение?
9
Разгледай тази схема:
 • А → В
 • ¬В
 • ___
 • ¬А
 • Това е схемата на един от подвидовете на чистия условен аргумент. Как се казва този подвид?
10
Попълни празните места в текста, така че да бъде верен, като избереш от дадените думи: достатъчно, условието, следствието, необходимо, възможно.
11
Нека имаме условно-категоричен аргумент, чиято първа предпоставка е „Ако А, то В“. Във втората му предпоставка се утвърждава наличието на В. Ако в такъв случай човек с необходимост направи извода, че е налице А, то този аргумент ще бъде невалиден.
12
 • Определи вида аргумент, като използваш за това неговия схематичен запис. Първият е:
 • А → В
 • В → С
 • ____
 • А → С
 • Вторият е:
 • А ꓴ В
 • А
 • ____
 • ¬В
13
Дадена ти е първата предпоставка от аргумент. Тя е следната:
 • Или болестта се излекува навреме, или тя става хронична.
 • Изводът на аргумента е този:
 • Болестта не е излекувана навреме.
 • Коя е втората му предпоставка?
14
 • Дадени са ти двете предпоставки от аргумент:
 • Ако се държиш неуважително, то няма да те уважават. Няма да те уважават.
 • Какъв извод следва необходимо от тези две предпоставки?
15
Дадени са ти двете предпоставки от аргумент:
 • Ако задаваш уточняващи въпроси, то ще разбираш събеседниците си по-лесно.
 • Не разбираш събеседниците си по-лесно.
 • Какъв извод следва необходимо от тези две предпоставки?

Описание на теста

В теста по философия за 10. клас ще затвърдиш знанията си върху други два вида дедуктивни аргументи: условните и дизюнктивните. Ще станеш способен да разграничаваш части от структурата им, как точно се изграждат и как да ги различаваш един от друг. Очакват те конкретни примерни аргументи за всеки от двата вида, чрез които ще разбереш по-добре материята по достъпен начин. Ще тренираш как от дадени предпоставки се извлича съответен извод или пък как от една дадена предпоставка и даден извод да възстановиш коя е била втората предпоставка в даден извод. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се