logo

Тест: Правила за простия категоричен силогизъм

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Всеки категоричен силогизъм се състои от три предпоставки и един извод.
2
Предпоставките и изводът в простия категоричен силогизъм са категорични твърдения, защото в тях се утвърждава или се отрича признак за субекта.
3
В едно твърдение признакът може да се утвърди или отрича само за целия обем на субекта.
4
В едно частноотрицателно твърдение се използва кванторът „всички“ („всеки“, „всяка“, „всяко“) и операцията по отричане?
5
В едно общоутвърдително твърдение се използва кванторът „всички“ („всеки“, „всяка“, „всяко“) и операцията по утвърждаване.
6
Кое е едно от изискванията към структурата на простия категоричен силогизъм?
7
Попълни празните места така, че въпросното изискване към структурата на простия категоричен силогизъм да е вярно, като използваш някои от дадените думи: аргумент, връзка, общ, предпоставка, извод, частен, граница.
8
Какво опитваме да направим, когато изобразим с кръг обемите на термините в едно твърдение?
9
Дадено ти е следното твърдение: „Всеки часовник отмерва времето“. Термините в него са „часовник“ и „отмерващ времето“. Нека опитаме да илюстрираме отношението между обемите на тези термини, като направим кръг към всеки от тях. Кой от двата кръга ще обхване другия кръг?
10
Дадено е твърдението: „Някои жаби са крастави“. Термините в него са „жаба“ и „крастав“. Нека илюстрираме отношението между обемите на тези термини, като начертаем кръг към всеки от тях. В кой от отговорите казаното е вярно?
11
Попълни празните места в текста, така че да бъде верен, като използваш някои от дадените думи: целия, разделен, смъртен, непълния, човек, разпределен, всеки, ограничен.
12
 • Виж тези два аргумента. Първият е този.
 • Някои гарги са рошави.
 • Някои рошави неща са птици.
 • ____
 • Някои гарги са птици.
 • Вторият е този:
 • Всички ергени са мъже.
 • Някои българи са ергени.
 • ____
 • Някои българи са мъже.
 • В кой от отговорите казаното е вярно?
13
 • Виж този аргумент:
 • Всяка научна дисциплина има свой предмет на изследване.
 • Биологията е научна дисциплина.
 • _____
 • Биологията има свой предмет на изследване.
 • В кой от отговорите казаното е вярно?
14
 • Виж следния аргумент и попълни празните места в текста така, че текстът вярно да описва аргумента.
 • Аргументът е:
 • Нито едно растение не е животно.
 • Нито едно животно не е човек.
 • ____
 • Нито един човек не е растение.
15
 • По-долу има два незавършени аргумента, от които са дадени само предпоставките. В кой от двата случая изводът необходимо трябва да е отрицание, така че аргументът да е валиден.
 • Първите предпоставки са:
 • Нито едно море не е сладководно.
 • Нито едно море не извира от земята.
 • ------
 • Вторите предпоставки са:
 • Нито едно море не е сладководно.
 • Всяка река е сладководна.
 • ____

Описание на теста

След като вече запомни кои са елементите на твърденията в простите категорични силогизми, на теб остава с този тест по философия за 10. клас да потренираш правилата как да ги изграждаш. Че е важно не просто да знаеш за тези силогизми, но и да се аргументираш чрез тях. Ще ти трябва пак да попрехвърлиш урока относно това защо изобразявахме обема на термините в голямата и малката предпоставка с кръгове. И какво представляваше термин, който наричаме "разпределен"? Накрая съм ти приготвил няколко въпроса с конкретни примерни аргументи, в които ще трябва да отговориш дали аргументите са валидни или не са, като използваш научените правила от урока. Успех на теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се