logo

Тест: Твърдения. Логически операции

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Едно просто твърдение има вид на съобщително изречение. В логиката може да се срещне още и като „пропозиция“.
2
В простото твърдение се изказва нещо за нещо друго.
3
Как се нарича в традиционната логика това, за което се казва нещо?
4
Как се нарича в традиционната логика това, което се казва за някакво нещо?
5
Тирето, чрез което субектът и предикатът в едно просто твърдение са схематично свързани, се нарича:
6
С какво се занимава логиката на изказванията?
7
Попълни празните места, така че текстът да е верен, като използваш някои от дадените думи: валидно, прости, сложно, просто, сложни, невярно, истинно.
8
От какво зависят различните начини, по които простите твърдения се свързват и изграждат сложни твърдения?
9
С кой знак се бележи всяка от изброените логически операции?
10
На коя езикова конструкция съответства всяка от изброените логически операции?
11
Кой от отговорите най-точно описва разликата между логическите операции конюнкция и дизюнкция?
12
Кой от отговорите най-точно описва разликата между логическите операции импликация и еквивалентност?
13
Нека дадено просто твърдение А е неистинно. Прилагаме към него логическата операция по отрицание. След това прилагаме към резултата още веднъж същата операция. Какво се получава?
14
Нека е дадено произволно импликативно твърдение от вида „Ако А, то В“. Посочи в кой случай казаното е погрешно.
15
Нека е дадено произволно твърдение за еквивалентност от вида „Ако и само ако А, то В“. Посочи в кой случай казаното е вярно.

Описание на теста

Съветвам те да не чакаш и директно да затвърдиш познанията си за твърденията и логическите операции с новия тест по философия за 10. клас, защото в следващия урок те очаква сериозна тема. Преговори за последно какво беше това субект, предикат и как се свързаха помежду си. Обърни внимание как истинността на сложните твърдения зависи от истинността на простите. Каква бе ролята на логическите операции? И кои бяха те? Конюнкция, дизюнкция... Ако стигна дотук - добре! Ама има и още няколко други. И всяка от тях се бележи с някакъв символ и съответства на определена словесна конструкция. Знаеш какво означава всичко това - последен преговор на урока и бързо към теста! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се