logo

Тест: Избори и избирателни системи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изборите стоят в основата на представителната демокрация.
2
В началото на демокрацията в Древна Атина гражданите са се събирали на площада и сами са обсъждали и решавали обществените въпроси. Така се случва в демокрацията и днес.
3
Възможно е гласуването повече от веднъж в един изборен ден в различни избирателни секции.
4
Участието в избори за членове на Европейския парламент е особено важно заради влиянието, което могат да оказват и решенията, които взимат относно европейското законодателство.
5
Гласът си относно управлението на избори дават всички граждани с избирателни права, независимо от техния пол, етнос и религия.
6
Посочи вярното твърдение.
7
Подреди правилната последователност, през която минават основните етапи на изборния процес:
8
Избирателната система:
9
Отбележи ГРЕШНОТО твърдение.
10
Посочи вярното твърдение относно изборите.
11
Изборната администрация:
12
Истински демократична е изборната процедура, когато:
13
Попълни пропуснатата дума в изречението.
14
Попълни липсващите думи.
15
Попълни липсващите думи.

Описание на теста

С този онлайн тест по гражданско образование за 11. клас ще се упражниш върху въпроси, свързани с изборите и избирателните системи. Как се правят избори в България? Каква е избирателната система у нас? Важно ли е да гласуваш? Какви са видовете избирателни системи? Направи теста, упражни знанията си и изкарвай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се