logo

Тест: Термин, значение и понятие

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Мисленето не зависи и не се определя от езиковото общуване.
2
„Термин“ наричаме дума или израз, с който обозначаваме обекти и процеси в света.
3
Отличителната черта на термините спрямо останалите думи и изрази е, че те са:
4
За всеки термин са характерни два признака:
5
Между съдържанието и обема на един термин има връзка.
6
Попълни липсващите думи в текста така, че казаното в него да бъде вярно, като използваш някои от дадените думи: рода, обем, съдържание, вида, съдържанието, обема, вид, род.
7
„Обобщение“ се нарича операцията по:
8
Попълни празните места, така че да получиш вярно описание на връзката между съдържанието и обема на термините. За задачата използвай някои от дадените думи: аргументи, изводи, обекти, логиката, признаци, съдържанието, обема.
9
„Конкретизиране“ се нарича операцията по:
10
Попълни празните места, така че текстът да е верен, като използваш някои от дадените думи:
  • логическа отлика, специфична отлика, вид, аргументация, род, видова отличие.
11
Стройната структура от родове, видове, подвидове и т.н. се нарича:
12
За какво ни служат понятията?
13
Да вземем термина „гимназист“. Нека подложим този термин на операцията по конкретизиране. Ще се получи нов термин с по-голямо съдържание и по-малък обем. Кой от изброените отговори е получен след конкретизация на термина „гимназист“?
14
Да вземем термина „гимназист“. Нека подложим този термин на операцията по обобщение. Ще се получи нов термин с по-малко съдържание и по-голям обем. Кой от изброените отговори е получен след обобщаване на термина „гимназист“?
15
В кой от отговорите думите имат еднаква познавателна функция?

Описание на теста

В този тест по философия за 10. клас ще преговориш и затвърдиш наученото в урока за термините, значенията и понятията. Какво научи за термините? Какви характеристики имат те? Погледни тези понятия: "съдържание", "обем"... Ако си мислиш за бутилка с течност или за диетата ти, а не за термини, значи, така, лекичко си пропуснал урока. Прегледай го пак ми е мисълта и смело напред към теста. Че освен за термините, ще трябва да си припомниш какво са понятията и какво - значенията. Как понятията бяха свързани с термините и какви функции имаха? И какво точно бе значението на един термин? Хайде, оставям те и успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се