logo

Тест: Дедуктивни и индуктивни изводи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Логиката се определя като наука за изграждане на валидни аргументи.
2
Всеки аргумент е съставен от предпоставки и извод.
3
Един аргумент е някаква структурирана съвкупност от твърдения, между които няма връзка.
4
Понякога логиката се определя и като наука за правилното мислене.
5
Една от връзките на мисленето с езика се състои в това, че:
6
Друга връзка на мисленето с езика се състои в това, че:
7
Когато логиката изследва валидните аргументи, които имат езиков характер, тя косвено изследва и формите на правилно мислене.
8
Две от най-общите форми на извод са:
9
Попълни пропуснатите места в текста, така че да е верен, като използваш някоя от дадените думи: изводите, частния, предпоставките, основанията, общия, главния.
10
Попълни пропуснатите места в текста, така че да е верен, като използваш някои от дадените думи: индуктивните, дедуктивните, общ, частен, основаващ, традуктивните.
11
Попълни пропуснатите места в текста, така че да е верен, като използваш някоя от дадените думи: общите, основните, общ, частен, частните, основен.
12
Попълни пропуснатите места в текста, така че да е верен, като използваш някои от дадените думи: изводът, дедуктивните, индуктивните, предпоставката, изреченията.
13
Посочи верния отговор.
14
В кой от отговорите всеки термин се отнася до дедуктивните аргументи?
15
В кой от отговорите всеки термин се отнася до индуктивните аргументи?

Описание на теста

В онлайн теста по философия за 10. клас ще преговориш кои са основните елементи на мисленето и езика, каква връзка има между тях и по какъв точно начин това е важно за логиката. Освен това, ще провериш какво научи за разликите между дедуктивните и индуктивните аргументи. Какво е присъщо на изводите и предпоставките при дедуктивните аргументи и какво е присъщо на тези при индуктивните? "Частен" и "общ", "необходимост" и "вероятност" - ако тези понятия не ти говорят нищо, бързо прави последен преговор и смело напред към теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се