logo

Тест: Логиката като наука. Аргумент и валидност

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Логиката е учение за правилното аргументиране.
2
Логиката като учение възниква през Средновековието в Древна Гърция.
3
В хода на дискусиите си древните гърци изисквали от събеседниците си да показват откъде следва тезата им, т.е. да покажат основания. Това изискване се появявало при несъгласие със събеседника им.
4
Основоположник на науката логика е Аристотел.
5
Софистите учели хората срещу заплащане да защитават и налагат която и да е теза.
6
Защо това някой да защити тезата си е важно?
7
Логиката не се интересува от невалидните аргументи и не се занимава с тях.
8
Логиката:
9
Коя от двойките термини е централна в логиката?
10
В какво се състои един аргумент?
11
Попълни празните места в текста така, че казаното да бъде вярно.
12
Определи правилното отношение между предпоставките и извода в даден аргумент.
13
Подреди частите на изреченията в правилна последователност, така че да се получи вярна дефиниция.
14
  • Виж отново двете предпоставки и изводът в този аргумент и кажи защо той е валиден:
  • Всички философи са софисти.
  • Сократ е бил философ.
  • ______________
  • Сократ е бил софист.
15
Виж отново двете предпоставки и изводът в този аргумент и кажи защо той не е валиден:
  • Някои жаби са крастави.
  • Аз целунах жаба.
  •  ______________
  • Аз съм крастав.

Описание на теста

В този тест по философия за 10. клас ще упражниш наученото за логиката. Каква е ролята ѝ в нашия живот, какво най-общо представлява тя и защо е важно да се изучава? Ще преговориш и наученото за това какво е аргумент и какво е валидност. Успех и не забравяй, че началото е половината от целия път! :)

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се