Упражнение: Начало на Балканското възраждане. Част 1


Описание на упражнението

С онлайн теста по история за 8. клас „Начало на Балканското възраждане. Част 1“ ще проверите знанията си за ранните процеси на Балканското възраждане. Кои народи най-напред са започнали борбата за просвета и национална идентичност? А знаете ли какво е най-характерно за Българското възраждане? Каква е съдбата на гърците, българите и сърбите? С този тест ще проверите, знаете ли кои са Христофор Жефарович и Евгениос Вулгарис. Ще разберете, че разликите между християните не били толкова големи. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В коя област най-рано започнало изграждането на националната идентичност на балканските народи през XVIII-XIXв.?
5т. 2. Кое време обхваща периода на Балканско възраждане?
5т. 3. Какви били повечето ранни български възрожденци?
5т. 4. Какви са Евгениос Вулгарис, Адамандиос Кораис, Ригас Велестинлис?
5т. 5. Коя е първата задача, която стои пред дейците на Балканското възраждане?
6т. 6. От кое произведение е изображението?
6т. 7. Защо гръцката общност в Османската империя била облагодетелствана спрямо останалите балкански народи?
6т. 8. Как се наричало движението, което се появило в западнобалканските културни центрове и прокламирало южнославянското културно единство.
6т. 9. Кои фактори помогнали на сърбите да тръгнат по-рано по пътя на Възраждането?
6т. 10. Кое твърдение за Евгениос Вулгарис не е вярно?
6т. 11. Запишете верния отговор:
  • Как се наричат радикалните промени в социално-икономическата, политическата и културната област  обхванали балканските народи през XVIII-XIXв.?
6т. 12. Кои са причините българите по-късно да навлязат в периода на Възраждането?
11т. 13. Свържете личността с дейността и името ѝ така, че да се получат верни твърдения.
11т. 14. Свържете текста с изображенията така, че да се получат верни твърдения.
11т. 15. Попълнете липсващите думи в текста така, че да се получи вярно твърдение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!