logo

Тест: Българското образование и литература в периода между двете световни войни (1919-1939)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Първата световна война коренно променя мисленето и живота на хората.
2
Рухването на българския национален идеал след Първата световна война се изживява тежко от интелигенцията.
3
Кой е министър-председатеят на България през 1921 г., когато е приет специален закон за задължително седемгодишно образование?
4
Какви типове гимназии се създават през 1909 г.?
5
Литературата в България след Първата световна война следва европейските образци, без да пренебрегва националните особености и традиции.
6
Какви грижи полага държавата за развитието на образователната система в периода между двете световни войни?
7
„Чл. 44. Прогимназията е горен курс на основното училище. Учението в нея е задължително и безплатно за децата до 14-годишна възраст; то трае 3 години и завършва основното образовние.“, Закон за народното просвещение, 1921 г.
  • Каква информация се съдържа в документа?
8
Коя информация, извлечена от таблицата, е вярна?
9
Какво е общото между Константин Величков, Иван Шишманов и Стоян Омарчевски?
10
Свържи писателите с темите, които разработват.
11
Какво е общото в темите от творчеството на Гео Милев, Никола Вапцаров и Христо Смирненски?
12
Свържи личностите с техните изображения.
13
За коя личност се отнася описанието?
  • Учен историк, археолог, министър на народното просвещение, министър-председател на България, подписал Тристранния пакт.
  • Запиши името и фамилията на личността без съкращение.
14
Как се нарича литературният кръг, чиито представители виждаш на изображението?
  • Запиши отговора, без да ползваш кавички.
15
„В Софийския университет добиха своето висше образование ... ония, на които бе поверено ръководството и развитието както на другите училища в страната, така на разните държавни учреждения и институци. В Софийския университет се разви и закрепи българската научна мисъл и се възпита българската студентска младеж в духа на академическите традиции...“, Реч на министъра на народното просвещение Богдан Филов, 1939 г.
  • Каква е вярната информация според документа?

Описание на теста

С онлайн теста по история за 10. клас ще провериш знанията си за развитието на образованието и литературата между двете световни войни. Какви грижи полага държавата за просветното дело и как изглежда училищната мрежа, създадена в изпълнение на Закона за народното просвещение? Какво знаеш за Софийския университет и неговата обществена мисия? Кои са най-бележитите писатели в периода между двете световни войни? Какво знаеш за кръга "Мисъл"? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се