logo

Тест: България след 1989 г. Начален преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Основна цел на всички правителства след 1989 г., независимо от политическата им характеристика, е приемането на България в Европейския съюз.
2
Важен признак на демократизирането на обществото след 1989 г. е, че всички правителства оползотворяват четиригодишните си мандати съобразно Демократичната конституция.
3
На кого принадлежи върховната власт според Демократичната конституция?
4
На коя дата приключва управлението на Тодор Живков?
5
Свалянето на Тодор Живков е партиен преврат с цел да се удържи социалистическата власт.
6
Кое понятие отговаря на определението?
  • Съвкупност от независими, неправителствени организации, изразяващи волята и интересите на гражданите и проявяващи се като критик на държавата.
7
Какво определя участието в организациите на гражданското общество?
8
В България се извършва мирен преход от тоталитарно към демократично общество, известен като „безкръвна революция“.
9
Какво символизират 12-те звезди на знамето на ЕС, разположени в кръг?
10
Кои твърдения за президента на Република България според Демократичната конституция от 1991 г. са верни?
11
Свържи годините със събитията.
12
Какви права придобиват българите след влизането на страната в Европейския съюз (ЕС)?
13
Кои от посочените организации са неправителствени?
14
Свържи текстовете на Конституцията от 1991 г. с принципите на демокрацията.
15
Коя институция следи дали приетите от Народното събрание закони отговарят на принципа на разделението на властите и на духа на Конституцията?
  • Запиши пълното име на институцията (с две думи), без да използваш съкращение и членуване.

Описание на теста

С онлайн теста по история за 8. клас ще си припомниш най-важното за промените в България след 1989 г. Кога пада от власт Тодор Живков? Кога е приета демократичната конституция на България и кои са най-важните принципи, които тя регламентира? Какви са правомощията на новосъздадените институции - Президентството и Конституционния съд? Знаеш ли какво е гражданско общество и неправителствени организации и можеш ли да приложиш знанията си чрез конкретни примери? Каква е външнополитическата ориентация на всички правителства след 1989 г.? Кога България е приета в НАТО и Европейския съюз и какви са правата ни като граждани на ЕС? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се