Колко добре ще се справиш с тест за 4. клас?

Написано от Прочетено 62279 пъти , , , ,

4 клас

 

Преди години в телевизионния ефир имаше предаване, в което възрастни, с помощта на по-млади „съветници“, отговаряха на въпроси от училище. Всяко хлапе ли знаеше отговорите на зададените въпроси? Не винаги (нито пък всеки възрастен отговаряше безпогрешно). Важното беше обаче, че участниците се изправяха пред теми, които са вече леко избледнели в съзнанието им (поне за завършилите „ученици“), и се предизвикваха да си ги припомнят или да научат нещо ново.

Днес ще направим нещо подобно с теб, като ти представим един специален тест за 4. клас. Нямаме намерение да те улесняваме, така че сме включили въпроси от човекът и природата, човекът и обществото и български език и литература. Ако пък си 4. клас в момента – супер. Със сигурност ще ти е полезно да провериш знанията си с теста. Пък и винаги може да предизвикаш вашите на леко приятелско съревнование и да проверите кой ще се справи по-добре.

 

Най-студената планета в Слънчевата система е:

(отговор)

А) Уран

Б) Нептун

В) Плутон

 

Кой е първият български космонавт?

(отговор 4:25)

А) Георги Иванов

Б) Александър Александров

В) Георги Александров

 

Кой от изброените газове не е един от основните газове, съставящи въздуха?

(отговор 3:25)

А) Въглероден диоксид

Б) Водород

В) Кислород

 

Кое от посочените растения НЕ може да се види в ниските части на планините?

(отговор)

А) мъх

Б) клек

В) леска

 

Развитието на едногодишните растения продължава в период:

(отговор)

А) от пролетта до зимата

Б) от пролетта до края на лятото

В) от една календарна година

 

Отбележи ГРЕШНОТО твърдение за резервата „Сребърна“.

(отговор)

А) Резерватът „Сребърна“ е включен в Списъка на световното културно и природно наследство.

Б) В резервата „Сребърна“ се срещат лисици, вълци, мечки и редки видове риба.

В) Тук могат да се видят над 220 вида птици – дългоклюни пеликани, грациозни лебеди, чапли, патици…

 

Коя от следните птици унищожава насекомите вредители и техните ларви?

(отговор 3:10)

А) синигер

Б) яребица

В) глухар

 

Кой български град е наричан „градът на липите“?

(отговор)

А) Стара Загора

Б) Велико Търново

В) Плевен

 

Кой е първият министър-председател на България след Освобождението?

(отговор)

А) Тодор Бурмов

Б) Александър Батенберг

В) Александър Дондуков-Корсаков

 

Кой от изброените революционери е участвал в подготовката на Илинденско-Преображенското въстание?

(отговор)

А) Дамян Груев

Б) Хаджи Димитър

В) Стефан Караджа 

 

Кой е първият български университет?

(отговор 1:40)

А) Шуменският университет

Б) Великотърновският университет

В) Софийският университет

 

Посочи владетеля, който, освен че успял да завоюва историческа победа над народа на латинците, постигнал и съюз с Римската църква.

(отговор)

А) цар Иван Асен II

Б) цар Иван Александър

В) цар Калоян

 

Кое е ГРЕШНОТО твърдение за полуслятото образуване на сложните думи?

(отговор)

А) Сложните думи се пишат полуслято с буква на съединителен гласен звук.

Б) При полуслятото писане на сложните думи използваме съединителна къса чертица.

В) Когато двете части на сложните думи са равноправни, се пишат полуслято.

 

Вярно ли е, че в стихотворението на Елисавета Багряна „Зимата, пролетта и детето“ думите на героите са представени чрез диалог? 

(отговор)

А) вярно

Б) грешно

 

Направи теста? Проследи линковете и разбери дали си прав.

 

Коментари
  • WordPress
  • Facebook
3 коментара

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Медиите за Уча.се

„Уча.се превръща двойкаджии в отличници“

- Дневник