Иновативно училище: ОУ „Братя Миладинови”, Сливен

ОУ „ Братя Миладинови”, Сливен

Училище със сериозно отношение към учениците от ромски произход

Сред иновативните училища на Уча.се има все повече и все по-различни училища в България и чужбина. Знаете, че често ви разказваме за всяко едно от тях, защото вярваме, че учениците и учителите във всяко едно училище са специални и заслужават нашето внимание и уважение. Такова е и училището, за което ще ви разкажем днес – ОУ „Братя Миладинови“, Сливен.

„Училището е създадено в далечната 1925 г., когато кварталът е заселен с тракийски бежанци. Построеното училище е начално, с две класни стаи. В годините класните стаи се увеличават. Открива се и библиотека. През 1960 г. НУ „Братя Миладинови” се слива с турското ОУ „Сабахатин Али”, като се учи на три смени. През учебната 1973/1974 г. училището става Основно професионално.“

ОУ „ Братя Миладинови”, Сливен

Интересното при ОУ „ Братя Миладинови”, Сливен е, че учениците са изцяло от ромски произход.

„Днес, в ОУ „Братя Миладинови” работят 85 учители, обучават се 1480 ученика и деца, обособени в  62 паралелки и подготвителни групи. В училището учат изцяло ученици от ромски произход. Майчиният им език е различен от българския, което е основна причина за трудностите в обучението. Ето защо е още по-наложително да се търсят различни методи и форми на работа в училище с децата билингви, с цел преодоляване на пропуските и трудностите  в образователния процес и успешното им приключване на съответните степени на образование.“

ОУ „ Братя Миладинови”, Сливен

„През лятото на 2016 година, в ОУ ,,Братя Миладинови“, съвместно с ,,Уча.се“ за пръв път беше апробиран модел за наваксващо обучение, в който се включиха деца, които срещат затруднения при усвояването на учебния материал.

Училището реши да използва образователна платформа „Уча.се”, защото това е една алтернатива за представяне на учебното съдържание по атрактивен и съвременен начин. Видео уроците са представени на разбираем и интересен език.“

Образователен сайт №1 на България става верен помощник в часовете и извън тях още от началото на академичната 2016/2017 година. Във всяка класна стая има достъп до интернет и всеки учител преценя кога и как да използва видео уроците – при овладяване на нови знания, при затвърждаване, упражнение или обобщение.

„Едно от най-големите предимства на сайта е високата степен на нагледност, която той предлага. Включените видео филми и интерактивни симулации подпомагат онагледяването на сложни процеси и явления, което по друг начин се усвоява твърде трудно от децата с беден социален опит, а от друга – стимулира интереса и поддържа мотивацията у учениците изобщо.“

ОУ „ Братя Миладинови”, Сливен

От ОУ „Братя Миладинови“ заключават…

„Бихме препоръчали използването на образователна платформа ,,Уча.се“, защото тя подпомага, обогатява учебната работа;  поддържа интереса на учениците; повишава качеството на работа на учителя. Това е едно съвременно средство, адекватно на новата техническа ера, провокиращо интереса и мотивацията на съвременните деца и ученици.“


Открийте и други вдъхновения от Уча.се във Facebook, Twitter или в Google +. 🙂

Коментари
  • WordPress
  • Facebook

Няма коментари.

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Медиите за нас

Партньори

Социални мрежи

Бъди наш приятел