new-logo

Това е тест от курсовете ни за учители. Регистрирай се като учител, за да започнеш курса.

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Инструкциите могат да бъдат еднократни, повтарящи се и инструкции ритуали.
2
Повтарящите се инструкции и инструкциите ритуали могат да спестят на учителя до 15 минути на учебен час.
3
Свържи правилно.
4
Добре е да имаш поне няколко повтарящи се инструкции, за да създадеш на учениците сигурност, че знаят какво правят в час.
5
Какъв тип инструкция е “преди да започнем, моля, ако някой няма химикал/учебник/тетрадка, да вдигне ръка”?
6
"Имате 30 секунди, за да откриете своята група за работа и да си вземете нужните материали от бюрото. Пускам отброяването." - това е еднократна инструкция.
7
В коя от посочените ситуации е най-подходящо да използваш повтаряща се инструкция?
8
Повтарящите се инструкции и инструкциите ритуали могат да спестят допълнително време в часа.
9
Инструкция ритуал е подходяща само за малки ученици.
10
Представи си следната ситуация: Искаш да раздадеш на учениците работни материали за следващата задача. Учениците седят в 4 редици. На първия чин на всяка редица оставяш по толкова копия, колкото е броят на учениците в редицата. Всеки трябва да си вземе материала и да подаде назад останалите копия. На всяко предаване назад пляскаш веднъж с ръце. Какъв тип инструкция ще използваш?
11
Разделянето по групи на учениците по време на час е повтаряща се инструкция.
12
Някои инструкции, като инструкцията за проверка на необходимите учебни материали за час, могат да се свържат с мотивационна стратегия за получаване и отнемане на привилегии.
13
Примерна ситуация: На няколко маси в стаята са предварително залепени номера от 1 до 5. Учениците влизат в стаята и си теглят номерче от 1 до 5. Това е пример за:
14
Примерна ситуация: Часът започва. Звучи песента на "Queen" - "We will rock you". Започва леко потропване с крака и ръце. Това е пример за:
15
Свържи правилно.

Описание на теста

С онлайн теста за видове инструкции ще провериш разбирането си за видовете инструкции, които можеш да ползваш в своите часове. Ще тестваш знанията си за използване на индивидуални инструкции, повтарящи се инструкции и инструкции-ритуал. Ще имаш възможност да провериш коя инструкция е най-подходяща в конкретни ситуации. Също така, дали е възможно да се комбинират инструкция и мотивационна стратегия.  След това може да пробваш и в твоите часове.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се