new-logo

Това е тест от курсовете ни за учители. Регистрирай се като учител, за да започнеш курса.

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ясната инструкция ще помогне на учениците да бъдат по-самостоятелни и организирани в час.
2
При поставяне на ясна инструкция учениците ще знаят какво да правят, когато са готови с поставената задача.
3
Когато задаваш задача на учениците, която включва индивидуално да прочетат текст, да извадят ключовите точки от текста, след това да споделят в група своите отговори и да ги представят пред класа, какво е добре да направиш, за да зададеш ясна инструкция към учениците?
4
Избирай думите си внимателно, но задължително ги формулирай позитивно. Така ще дадеш на учениците своите очаквания, а не своите страхове.
5
Необходимо е стъпките за изпълнение на задачата да бъдат логично и последователно подредени и представени пред учениците.
6
Свържи правилно.
7
Добре е учителят предварително да помисли и създаде инструкциите, които ще даде в часа.
8
Всяка част от инструкцията е добре да се отдели в кратки изречения, които съдържат 1 - 2 активни глагола.
9
Част от въпросите, на които отговаря ясната и точна инструкция, са:
10
След задаване на дълга и подробна инструкция към учениците е добре да направиш проверка на разбирането на няколко случайни ученици.
11
Не е необходимо да инструктираме учениците за всяка смяна на дейността в час.
12
Разгледай и свържи правилно инструкция с въпрос, на който отговаря конкретната инструкция.
13
Някои от дейностите, при които даваме инструкции, са след като обясним новия материал, преди задачи за работа по групи, преди самостоятелни задачи.
14
НЕ е препоръчително да се записва на дъската инструкцията за работа по конкретна задача.
15
Разгледай и свържи правилно инструкция с въпрос, на който отговаря конкретната инструкция.

Описание на теста

С онлайн теста за създаване на инструкции ще се подготвиш за създаване и използване на ясни и точни инструкции към учениците. Ще тестваш знанията си за стъпките за създаване на инструкция за изпълнение на самостоятелна задача или групова задача. Кои са въпросите, на които е необходимо да отговарят инструкциите? Как да обясниш на учениците най-ясно каква е тяхната задача. Всичко това може да провериш в този тест. След това, пробвай и в твоя час.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се