new-logo

Тест: Диференциране според процеса на учене и начина на демонстриране на знания

Това е тест от курсовете ни за учители. Регистрирай се като учител, за да започнеш курса.

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Диференциране според процеса на учене и начина на демонстриране на знания изисква предварителна подготовка на учителя.
2
Какво означава диференциране според процеса на учене?
3
Диференциране според процеса на учене е свързано със стиловете/модалностите на учене и организирането на учебната среда.
4
Под стил на учене можем да разбираме начина, по който ни е най-лесно да възприемаме, осмисляме и запомняме дадена информация или умение.
5
Свържи правилно посочените видове стилове на учене.
6
При диференциране в час, според стила на учене на учениците, можеш да осигуриш: 
7
Важно е да се отнасяш позитивно и подкрепящо към всяко дете.
8
При диференциране според процеса на учене НЕ е необходимо осигуряване на различни начини на изразяване на учениците.
9
Осигуряване на различни носители и източници на информация включва използването на:
10
Устното и писменото изразяване, ролева игра, поезия, рисунка, мисловна карта и играта чрез асоциации са възможности за разнообразни начини на изразяване на учениците.
11
Културата на класната стая НЕ е от значение при диференцирането в час.
12
Част от идеите за организация на учебната среда могат да бъдат:
13
При деца с двигателни, зрителни, слухови или някакви други специални потребности е необходимо:
14
Диференциране според начина на демонстриране на знания дава възможности за изпитване, съобразено с начините на изразяване на учениците - чрез мисловна карта, ролева игра, решаване на казус, разработване на проект.
15
При диференциране според начина на демонстриране на знания е препоръчително:

Описание на теста

С онлайнн теста към видео урока за “Диференциране според процеса на учене и начина на демонстриране на знания” ще провериш своето разбиране за начините, по които можеш да диференцираш в час. Ще тестваш знанията си за диференциране при отчитане на стилове/модалности на учене и организация на учебната среда. Как се случва на практика диференцирането в час и какво можеш да осигуриш на учениците ще можеш да провериш с този тест. Направи теста и пробвай някои идеи в твоята класна стая.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се