new-logo

Тест: Диференциране според съдържанието

Това е тест от курсовете ни за учители. Регистрирай се като учител, за да започнеш курса.

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Диференциране на учебното съдържание НЕ изисква предварителна подготовка от учителя.
2
Какво означава да диференцираш в час?
3
Често по време на час се формират групи на напреднали ученици, на наваксващи ученици и на ученици, при които учебният материал отговаря на нивото им.
4
По-мотивираните ученици или тези, които посещават различни извънкласни дейности, можем да отнесем към групата на наваксващите.
5
Диференциране на преподаването обхваща следните елементи на учебния процес:
  • съдържание на урока
  • процеса на учене и начините на демонстриране на знания от страна на учениците
  • специалните потребности на ученика
6
Ученици, които са толкова назад, че не могат да разберат новите идеи, термини и концепции, липсват им базовите знания, можем да отнесем към групата на:
7
При диференциране според съдържанието на учебния материал е добре да помислиш за някои важни неща. Част от тях са колко от учениците биха могли да усвоят учебния материал още в часа, на колко ще им е нужна помощ и колко от учениците вече може да го знаят.
8
С кои групи ученици е необходимо да се съобразиш, когато се подготвяш за диференциране в час?
9
Предварително зададени ясни критерии за справяне със задачите се дават само на напредналите ученици.
10
За напредналите ученици може да подготвиш:
11
Разписани стъпки за решаване на задачи са много подходящи за групата на изостаналите ученици.
12
За всички групи ученици е необходимо да подготвиш ясни и точни инструкции за изпълнение на задачата.
13
За ученици, които са изостанали с учебния материал, може да подготвиш:
14
Може да приемем, че на групата на наваксващите ученици често им липсват:
15
При подготовката да диференцираш в час според съдържанието, е необходимо да помислиш за:

Описание на теста

С онлайн теста към видео урока за “Диференциране според съдържанието” ще можеш да провериш какво означава диференциране и как да осигуриш различни начини за възприемане и учене на учениците. Кои са най-често срещаните групи ученици в един клас според техните знания по предмета? Какво конкретно можеш да направиш в час, за да достигнеш до всички ученици - напреднали, изоставащи и тези, на които новите знания са точно на нивото им, ще провериш, като направиш теста. След това пробвай тези идеи и с твоите ученици.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се