Спечели време и направи часовете си по-ангажиращи и интересни с видео уроците на Уча.се

00:00

Видео уроците в Уча.се представят учебното съдържание по всеки предмет на разбираем и интересен език. Те са кратки и точни, илюстрират най-важните моменти от всяка тема. Можеш да ги използваш като допълнение към твоя подход за подготовка и с тях да обогатиш собствените си материали.

Кога и как е подходящо да използваш видео уроците на Уча.се?

1. При подготовка на часа: видео уроците ти дават готов ресурс от нагледни материали – схеми, карти, илюстрации, видео примери за функциониране на организми, протичане на химични и физични реакции. Използвай ги, за да илюстрираш учебния материал по грабващ начин и да задълбочиш знанията на учениците.

2. В часове за нови знания: използвай уроците, за да въведеш учениците в темата или да обобщите материала в края на часа. Сложи на пауза избран момент от видео урока и използвай информацията в него, за да започнеш дискусия.

3. В часове за преговор: краткият формат на видео уроците позволява за кратко време да преминеш през много теми и да припомниш на учениците най-важното от материала.

4. В час на класа: видео уроците в разделите „Ценно и интересно“ и „Пари и бизнес“ покриват ключови теми като безопасност на движението, финансова грамотност, здравно и екологично образование, емоционална интелигентност и още много други от всички сфери на живота. Гледай ги заедно с класа и дискутирайте.

5. В часове за подготовка на ДЗИ и НВО: използвай специалните видео уроци за изпитите след 4-ти, 7-и, 10-и и 12-и клас, за да синтезираш най-важното от учебния материал. Приложи наученото на практика с видеата с решени задачи от предходни години.

6. При нужда от преструктуриране и сбиване на разпределението: използвай видео уроците, когато се налага за кратко време да преподадеш много материал – например при грипна или дървена ваканция. Пренареди учебния план лесно и бързо, без да нарушаваш ритъма си на работа.

7. За домашна работа на учениците: избери части от видео урока и постави върху тях задача за домашно – например писмен коментар или разсъждение. За целта е нужно учениците да имат индивидуални профили с абонамент в Уча.се.

8. При консултации и други допълнителни занимания (извънкласни занимания, кръжоци, клубове, групи за наваксване на пропуски и др.): използвай видео уроците, за да помогнеш на учениците да затвърдят и задълбочат знанията си по предмета или да запълнят пропуските си.

9. В следобедните занимания при целодневно обучение (занималня) или в занимания по интереси: използвай уроците от раздел „Ценно и интересно”, за да направите междупредметни връзки (напр. между литература и история). Така задълбочаваш знанията и интереса на учениците си и им помагаш по-бързо и лесно да запомнят личностите и събитията, за които учат.

10. При индивидуален подход и изпитване на ученици: избери откъси от видео уроци и постави задачи по тях – например учениците може да обяснят какво е изобразено, да доначертаят нещо или да довършат даден процес.

11. При работа по групи: избери откъси от видео уроците и задавай въпроси за работа в клас или за домашно. Друг вариант е да оставиш всяка група да разисква отделни части от уроците и след това да ги представи на останалите ученици.

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се