Математика

1. клас

Първи раздел

Естествените числа от 1 до 5 и нула. Събиране и изваждане на числата до 5

Втори раздел

Числата от 6 до 10. Събиране и изваждане до 10

Трети раздел

Числата от 11 до 20

Четвърти раздел

Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване

Пети раздел

Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване

Шести раздел

Числата 10, 20, 30,..., 100

Седми раздел

Годишен преговор

2. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Числата 21, 22, 23, ...99, 100

Трети раздел

Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване

Четвърти раздел

Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване

Пети раздел

Таблично умножение и деление

Шести раздел

Годишен преговор

Седми раздел

Стара програма

3. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Числата до 1000

Трети раздел

Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване

Четвърти раздел

Събиране и изваждане с преминаване

Пети раздел

Умножение на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число

Шести раздел

Деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число

Седми раздел

Годишен преговор

Осми раздел

Стара програма

4. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Числата над 1 000