Математика

 • 1
  По-трудни задачи с биквадратни уравнения СТР.
  Нямаш нужда от видео уроци и тестове за този урок, защото в него няма нов материал.
 • 1. клас

  Първи раздел

  Естествените числа от 1 до 5 и нула. Събиране и изваждане на числата до 5

  Втори раздел

  Числата от 6 до 10. Събиране и изваждане до 10

  Трети раздел

  Числата от 11 до 20

  Четвърти раздел

  Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване

  Пети раздел

  Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване

  Шести раздел

  Числата 10, 20, 30,..., 100

  Седми раздел

  Годишен преговор

  2. клас

  Първи раздел

  Начален преговор

  Втори раздел

  Числата 21, 22, 23, ...99, 100

  Трети раздел

  Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване

  Четвърти раздел

  Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване

  Пети раздел

  Таблично умножение и деление

  Шести раздел

  Годишен преговор

  Седми раздел

  Стара програма

  3. клас

  Първи раздел

  Начален преговор

  Втори раздел

  Числата до 1000

  Трети раздел

  Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване

  Четвърти раздел

  Събиране и изваждане с преминаване

  Пети раздел

  Умножение на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число

  Шести раздел

  Деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число

  Седми раздел

  Годишен преговор

  Осми раздел

  Стара програма

  4. клас

  Първи раздел

  Начален преговор

  Втори раздел

  Числата над 1 000

  Трети раздел

  Събиране и изваждане на числата над 1 000

  Четвърти раздел

  Геометрични тела

  Пети раздел

  Умножение и деление с едноцифрено число