Информационни технологии

5. клас

Първи раздел

Компютърна система и информационни технологии

Втори раздел

Интернет

Трети раздел

Звук и видео информация

Четвърти раздел

Създаване и обработка на графично изображение

Пети раздел

Компютърна текстообработка

Шести раздел

Обработка на таблични данни

Седми раздел

Компютърна презентация

6. клас

Първи раздел

Операционна система и носители на информация

Втори раздел

Компютърна текстообработка

Трети раздел

Обработка на таблични данни

Четвърти раздел

Работа с графични изображения

Пети раздел

Компютърна презентация

Шести раздел

Интернет и интегриране на дейности

7. клас

Първи раздел

Компютърна система и защита на данните в нея

Втори раздел

Компютърна текстообработка

Трети раздел

Обработка на таблични данни

Четвърти раздел

Звукова и видеоинформация

Пети раздел

Компютърна презентация

Шести раздел

Работа по проект

Седми раздел

Интернет

8. клас

Първи раздел

Компютърни мрежи и услуги

Втори раздел

Компютърни системи

Трети раздел

Приложни програми

Четвърти раздел

Създаване и публикуване на информация в интернет

Пети раздел

Работа по проект

9. клас

Първи раздел

Компютърни системи

Втори раздел

Компютърни мрежи и услуги

Трети раздел

Приложни програми

Четвърти раздел

Работа по проект

10. клас

Първи раздел

Обработка на информацията и комуникация

Втори раздел

Създаване на съдържание

Трети раздел

Решаване на проблеми и безопасност

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се