Информационни технологии

5. клас

Първи раздел

Компютърна система и информационни технологии

Втори раздел

Интернет

Трети раздел

Звук и видео информация

Четвърти раздел

Създаване и обработка на графично изображение

Пети раздел

Компютърна текстообработка

Шести раздел

Обработка на таблични данни

Седми раздел

Компютърна презентация

Осми раздел

Годишен преговор

6. клас

Първи раздел

Операционна система и носители на информация

Втори раздел

Компютърна текстообработка

Трети раздел

Обработка на таблични данни

Четвърти раздел

Работа с графични изображения

Пети раздел

Компютърна презентация

Шести раздел

Интернет и интегриране на дейности

Седми раздел

Годишен преговор

7. клас

Първи раздел

Допълнителни уроци

Втори раздел

Компютърна система и защита на данните в нея

Трети раздел

Компютърна текстообработка

Четвърти раздел

Обработка на таблични данни

Пети раздел

Звукова и видеоинформация

Шести раздел

Компютърна презентация

Седми раздел

Работа по проект

Осми раздел

Интернет

Девети раздел

Годишен преговор

8. клас

Първи раздел

Допълнителни уроци

Втори раздел

Компютърни мрежи и услуги

Трети раздел

Компютърни системи

Четвърти раздел

Приложни програми

Пети раздел

Създаване и публикуване на информация в интернет

Шести раздел

Работа по проект

Седми раздел

Годишен преговор

9. клас

Първи раздел

Компютърни системи

Втори раздел

Компютърни мрежи и услуги

Трети раздел

Приложни програми

Четвърти раздел

Работа по проект

10. клас

Първи раздел

Обработка на информацията и комуникация

Втори раздел

Създаване на съдържание

Трети раздел

Решаване на проблеми и безопасност

Четвърти раздел

Национално външно оценяване

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се