Информационни технологии

7. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Компютърна система и защита на данните в нея

Трети раздел

Компютърна текстообработка

Четвърти раздел

Обработка на таблични данни

Пети раздел

Звукова и видеоинформация

Шести раздел

Компютърна презентация

Седми раздел

Работа по проект

Осми раздел

Интернет

Девети раздел

Годишен преговор

8. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Компютърни мрежи и услуги

Трети раздел

Компютърни системи

Четвърти раздел

Приложни програми

Пети раздел

Създаване и публикуване на информация в интернет

Шести раздел

Работа по проект

Седми раздел

Годишен преговор

9. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Компютърни системи

Трети раздел

Компютърни мрежи и услуги

Четвърти раздел

Приложни програми

Пети раздел

Работа по проект

Шести раздел

Годишен преговор

10. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Обработка на информацията и комуникация

Трети раздел

Създаване на съдържание

Четвърти раздел

Решаване на проблеми и безопасност

Пети раздел

Национално външно оценяване

Шести раздел

Годишен преговор

Изпити след 10. клас

Първи раздел

Решени изпити

Втори раздел

Компютърни системи

Трети раздел

Информация и информационни дейности

Четвърти раздел

Електронна комуникация

Пети раздел

Информационна култура

Шести раздел

Подготовка за НВО

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се