Информационни технологии

5. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Компютърна система и информационни технологии

Трети раздел

Интернет

Четвърти раздел

Звук и видео информация

Пети раздел

Създаване и обработка на графично изображение

Шести раздел

Компютърно моделиране

Седми раздел

Компютърна текстообработка

Осми раздел

Обработка на таблични данни

Девети раздел

Компютърна презентация

Десети раздел

Годишен преговор

6. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Операционна система и носители на информация

Трети раздел

Компютърна текстообработка

Четвърти раздел

Обработка на таблични данни

Пети раздел

Работа с графични изображения

Шести раздел

Компютърна презентация

Седми раздел

Интернет и интегриране на дейности

Осми раздел

Компютърно моделиране

Девети раздел

Компютърна текстообработка

Десети раздел

Годишен преговор

Единайсети раздел

Стара програма

7. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Компютърна система и защита на данните в нея

Трети раздел

Компютърна текстообработка

Четвърти раздел

Обработка на таблични данни

Пети раздел

Звукова и видеоинформация

Шести раздел

Компютърна презентация

Седми раздел

Работа по проект

Осми раздел

Интернет

Девети раздел

Годишен преговор

8. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Компютърни мрежи и услуги

Трети раздел

Компютърни системи

Четвърти раздел

Приложни програми

Пети раздел

Създаване и публикуване на информация в интернет

Шести раздел

Работа по проект

Седми раздел

Годишен преговор

9. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Компютърни системи

Трети раздел

Компютърни мрежи и услуги

Четвърти раздел

Приложни програми

Пети раздел

Работа по проект

Шести раздел

Годишен преговор

10. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Обработка на информацията и комуникация

Трети раздел

Създаване на съдържание

Четвърти раздел

Решаване на проблеми и безопасност

Пети раздел

Национално външно оценяване

Шести раздел

Годишен преговор

Изпити след 10. клас

Първи раздел

Решени изпити

Втори раздел

Компютърни системи

Трети раздел

Информация и информационни дейности

Четвърти раздел

Електронна комуникация

Пети раздел

Информационна култура

Шести раздел

Подготовка за НВО

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се