Информационни технологии

5. клас

Първи раздел

Компютърна система и информационни технологии

Втори раздел

Интернет

Трети раздел

Звук и видео информация

Четвърти раздел

Създаване и обработка на графично изображение

Пети раздел

Компютърна текстообработка

Шести раздел

Обработка на таблични данни

Седми раздел

Компютърна презентация

8. клас

Първи раздел

Компютърни мрежи и услуги

Втори раздел

Компютърни системи

Трети раздел

Приложни програми

9. клас

Първи раздел

Компютърни системи

Втори раздел

Компютърни мрежи и услуги

Трети раздел

Приложни програми

Върни се горе
feedback
feedback