logo

Тест: България. Християнска държава. Княз Борис I

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой български владетел е известен с прозвището Създателят?
2
Кой български хан създава първите писмени закони, общи за славяни и българи? Избери от: хан Кубрат, хан Аспарух, хан Крум, хан Омуртаг.
3
Какви разлики съществували между двата народа - славяни и българи?
4
Вярно ли е, че българите наричали византийците езичници?
5
Довърши изречението, като избереш и запишеш подходящата дума от: богоизбрани, езичници, летописци.
  • Народи, които почитат много богове, християните наричали...
6
През коя година и кой век хан Борис І и неговото семейство приемат християнството?
7
Защо се сменя титлата на българския владетел и от хан става княз?
8
Посочи верните твърдения за покръстването на славяни и българи.
9
Каква е била ролята на църквата в живота на покръстените българи ?
10
Открий и отбележи през коя година и кой век светите братя Кирил и Методий създават славянската писменост.
11
Кое от твърденията се отнася за солунските братя Кирил и Методий?
12
Кой написва кирилицата ?
13
Свържете година със събитие така, че да бъде вярно.
14
Попълнете липсващите думи, за да е вярно.
  • Избери правилните от: Плиска, Средец, глаголицата, кирилицата.
15
Подредете събитията в хронологичен ред, като започнете от най-ранната дата (в каква последователност са се случвали в годините).

Описание на теста

С онлайн теста по човекът и обществото за 3. клас „България - християнска държава“ ще проверите знанията си за приемане на християнството. Ще си припомните кой е владетелят, който решил да приеме християнската вяра за своя народ и през коя година се случва това. Отговаряйки на въпросите в теста, ще проверите дали сте запомнили какво още се случва по време на управлението на княз Борис, през коя година е създадена славянската азбука и кой я носи в България. Ще тествате знанията си за ролята на църквата в живота на покръстените българи. Направете теста и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (231)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се